Описание на проекта

Описание на проекта:

Факултетен студентски съвет към Геолого- географски факултет организира първа национална студентска конференция на тема "Съвременни пространствени проблеми и решения". В събитието ще могат да вземат участие студенти от страната, изучаващи науки като география, геология, регионално развитие и политика, туризъм. Конференцията ще се проведе на 22.04- денят на Земята. Провеждането на такова събитие ще помогне на студентите, участващи в него да представят своите научни разработки по съответно зададената тема пред аудиторията, а в последствие най- добрите от тях ще бъдат публикувани в сборник, който ще бъде специално издаден за събитието. Това четиво ще служи на много колеги за бъдещи образователни дейности и ще бъде предоставено на библиотеките на Софийски университет "Св. Климент Охридски" за ползване от всички студенти на университета.

Цели на проекта:

Целта на конференцията е да се даде възможност студентите, които имат завиден интерес и афинитет към географските науки да се включат и да представят пред преподаватели и колеги идеите си. Конференцията ще бъде с главна тема "Съвременни пространствени проблеми и решения", но инициативният екип реши да бъдат определени и подкатегории:
- география
- геология
- регионално развитие
- туризъм
След приключване на крайния срок за кандидатстване-30.03.2020 г. и подаване на разработките от студентните жури от преподаватели в Геолого- географски факултет ще прегледа работите и заедно с инициативния комитет ще излъчат най- добрите от тях за публикуване в сборник към събитието. Конференцията ще се проведе в рамките на един ден като ще се помещава в Зала 1, Ректорат.

Задачи на проекта:

За участие в Конференцията ще бъдат поканени студенти от всички геолого- георграфскки факултети в България, като ще уведомим надлежно, както студентските им съвети, така също Деканите и Ректорите на съответните висши училища. След осъществяване на рекламната кампания и приключване на срока за кандидатстване ще има време, за да може журито от преподаватели от факултета да разгледа всяка една работа и заедно на работна среща с инициативния комитет да бъдат определени най- добрите сред участниците.
След като бъдат определени научните разработки, които ще бъдат отпечатани, те ще бъдат обработени и подготвени за печат.
Провеждането на конференцията ще се състои в рамките на един ден, в който всеки от участниците в рамките на определено предварително време да изложи идеите, които е описал в изпратената си работа.

Целева група:

Основната целева група са студенти и докторанти от Геолого- географски факултет към Софийски университет "Св. Климент Охридски", както и студенти и докторанти в същите направления от други университети в страната.

График на проекта:

15.01.2020 г.- 30.01.2020 г.- изготвяне на плакат и информация към него и разпространяване на събитието
1.02.2020 г.- 30.03.2020 г.- подаване на разработки, изпращане на запитвания към организационни екип на Факултетен студентски съвет към Геолого- географски факултет
1.04.2020г.- 6.04.2020г- разглеждане на студентксите разработки от журито от преподаватели и определяне на крайните статии за публикуване
7.04.2020 г.- 20.04.2020.- отпечатване на сборника със статии

Провеждане на конференцията:
Конференцията ще се проведе на 22-ри април- Денят на Земята, от 13:00 часа в Зала 1, Ректорат. Преди нея, участниците ще бъдат поканени на конференцията в Аулата, организирна от Геолого- географски факултет, където ще присъстват видни учени от различни университети в страната и БАН.
- регистрация на събитието
9:00-12:00- посещение на конференцията по случай 22.04 в Аулата
12:00-12:30- обяд
12:30-13:00- регистрация за конференцията
13:00-13:15- откриване на конференцията
13:15-15:00 Доклади на участниците относно научните им статии
15:00- 15:30- кафе пауза и разглеждане на постерната сесия
15:30-16:30- Доклади на участниците относно научните им статии
16:30-17:30 Обучение от HERE BULGARIA
17:30- 18:00- закриване
18:00- Галавечеря за участниците в конференцията

Необходими ресурси:

Финансиране за издаване на сборник към Национална студентска конференция на тема "Съвременни пространствени проблеми и решения" в 100 броя, кетъринг за обяд, торби на СС- 80 бр., тефтери- 80 бр., папки на СС- 80 бр., химикали- 80 бр. (броят зависи от участниците- 80 е горна граница), кафе пауза, грамоти, рамки

Финансово описание на проекта:

Издаване на сборник към конференцията-100 бр.- 460,79 лв. по оферта на Университетско издателство "Св. Климент Охридски"
Кетаринг за обяд и кафе пауза- 1615,2 лв. по оферта на JOY кетъринг.
Торби на СС към СУ- 80 бр.
Тефтери на СС към СУ- 80 бр.
Химикали на СС към СУ- 80 бр.
Грамоти- в зависимост от броя участници
Рамки- в зависимост от броя участници
ОБЩО: 2075,99

Партньори на проекта:

Геолого- географски факултет ще поемат първата кафе пауза за деня, както и ще платят Галавечерята на всички участници. Допълнителни награди за участниците- Българско географско дружество, Географ.бг, Географика ООД, ГеоКонсулт- България ЕООД. Предпечатна дейност- ще се извърши от преподаватели в Геолого- географски факултет.