Описание на проекта

Описание на проекта:

Утвърденият формат на дебати за студенти е Британски парламентарен (БП), където 4 отбора, всеки състоящ се от по двама души, се състезават и защитават различни позиции по актуални теми.
БП форматът е широко разпростанен във всички европейски и световни университети, упражнявайки именно този начин на водене на публични дискусии.
За 4-та поредна година Клуб дебати СУ ще организира национално състезание, което ще бъде отворено за абсолютно всички настоящи студенти в СУ, както и ученици от различни училища в страната ще могат да се регистрират.
Официалният език на състезането ще бъде български, а датата, когато ще се проведе самото събитие е 20.07.2019г.
Максималният брой отбори, които могат да участват е 24 от по 2-ма = 48 души.
Съдиите, които съдийстват, ще бъдат осигурени от Клуб Дебати СУ и Асоциация дебати България - 10 души.
Отборите ще бъдат въведени в софтуера, който се ползва на самото състезание за въвеждане на точки, класиране и т.н.
Самото състезание ще се проведе в 3 предварителни кръга, като най-добрите 8 отбора ще се класират на полуфинал, а на финал отиват първите два отбора от всяка стая.

Цели на проекта:

Да популяризира и утвърди традициите на Клуба по дебати в СУ като най-големия студентски активен клуб, както и да създаде традиция и за самия университет да подкрепя подобен тип образователни игри, които развиват ключови компетенции на участниците - говорене пред публика, критично мислене, способност да осъзнават различните гледни точки.

Задачи на проекта:

1. Събитието за самия проект вече е в процес на подготовка, ще бъде разпорастранено в социалните мрежи през страницата на Клуб Дебати СУ, както и в страницата на Националната Асоциация по дебати в България на 20.06.2019г
2.Ще бъдат осигурени зали в Ректората на СУ, подходящи за провеждането на самите дебати, както и обща зала за всички участващи.
3.Формата за регистрация на участници ще бъде пусната до 20.06.2019г., като ще бъде следена от организаторите и първите записани по място ще бъдат и тези, които ще могат да участват.
4.Осигуряване на обяд за участниците, кафе пауза и офис консумативи.
5.Осигуряване на награди за участниците.
6.Форма за доброволци от 25.06.2019г.

Целева група:

Студенти от СУ " Св. Климент Охридски"
Ученици от страната
Други университети

График на проекта:

Събитие в социалните мрежи - 20.06.2019г
Регистрация - от 20.06.2019г до 10.07.2019г
Зали необходими за провеждане до 20.06.2019г.
Комуникация с потвърдените отбори след 10.07.2019г

Необходими ресурси:

Финансови ресурси за покриване на консумативи за състезанието - офис консумативи,храна, сертификати, медали за победителите.

Финансово описание на проекта:

Химикали на СС - 60 броя
Сертификати за участниците, съдии и доброволци - 60 броя от СС
Консумативи - листи А4/А3 - два топа хартия - от СС.
Кетъринг предоставен от СУ - включващ в себе си съобразена оферта за обяд за 60 души за деня на събитието 20.07.2019г + обичайни консумативи като вода/кафе.

Партньори на проекта:

Партньори: Асоциация дебати България, Клуб дебати СУ