Описание на проекта

Описание на проекта:

iGEM (International Genetically Engineered Machines) е най-голямото до момента международно студентско състезание по синтетична биология. Благодарение на него, хиляди участници до момента, сред които и от България, трупат незаменим опит във всяка една област нужна за развитие в света на науката, а и не само.
Финалите на състезанието се провеждат всяка година в края на месец октомври (тази година - 31.10.-04.11.) в Бостън, Масачузетс, САЩ. Там, отборите трябва да представят научните трудове, които са разработили през последната година под формата на устна и постерна презентация.Това е един от основните критерии при награждаване. Освен безценният опит получен при представяне пред голяма публика съставена от специалисти, но и просто зрители, участниците имат и невероятната чест да се срещнат и запознаят със световни имена в науката и лидери от водещи международни компании.
Тази година се надяваме отново да имаме възможността да изпратим единственият български отбор представящ страната ни на финалите и да извоюваме отличие. Участието в състезанието представлява огромна отговорност, но и неопровержима чест за отбора. То е средство за мотивация, катализатор за личностна, но и обществена промяна към едно по-заинтересовано и обогатяващо се общество. iGEM е състезание, разработено от университети като MIТ, Cambridge и др. и чрез нас СУ може допълнително да издигне своя имидж, като се конкурира редом с най-добрите университети в света.

Цели на проекта:

- Популяризиране дейността на iGEM Bulgaria
- Подобряване досега постигнатото от отбора и достигане до нови висоти
- Представяне на изготвеният научен проект на финалите в Бостън
- Продължаване и разширяване дейността на iGEM Bulgaria

Задачи на проекта:

- Разработване на реален научен проект с обществено значение
- Провеждане на редица кампании в социалните мрежи за запознаване на широката публика с дейността на отбора
- Изнасяне на презентации и уъркшопи за неспециалисти на тема генно инженерство и синтетична биология с цел запознаване с тематиките на състезанието и евентуално намиране на бъдещи кадри
- Участие в семинари, конгреси и симпозиуми с цел представяне значимостта на проекта и развитието на науката в България
- Участие в социални мероприятия с цел популяризиране дейността на отбора - Софийски фестивал на науката, Европейска нощ на учените, БиоФест и други
- Поддържане на контакт с чуждестранни отбори, обмяна на опит и ресурси, представяне на възможности за продължаване на обучение в Софийски унивреситет
- Успешна защита на проекта на финалите на състезанието в Бостън и завоюване на отличие
- Медийни изяви
- Набиране на нови кадри за отбора, обогатяване на работната среда
- Продължаване и разширяване дейността на отбора с част от вече предоставените ресурси

Целева група:

Отборът на iGEM Bulgaria за 2019-та година, студентите обучаващи се в Софийски университет, както и всеки с интерес към науката и желание за развитие в тази област.

Отборът на iGEM Bulgaria за 2019-та година:
Микаела Красимирова Станчева - ОКС “Бакалавър“, спец. “Молекулярна биология”, Фак. № 10737
Ася Асенова Николова - ОКС “Бакалавър“, спец. “Молекулярна биология”, Фак. № 10748
Цвета Иванова Цанова - ОКС “Бакалавър“, спец. “Молекулярна биология”, Фак. № 10758
Иван Младенов Пашов - ОКС "Магистър", спец. Медицина, Фак. № 70520

График на проекта:

- Разработване на научният проект: май-септември
- Изпълняване на всички изисквания към отбора относно участието в състезанието: март-октомври
- Провеждане на мащабна кампания в социалните мрежи с цел обстойно запознаване с дейността на отбора: август
- Провеждане на серия срещи в училища в България за запознаване на младите кадри с дейността на iGEM Bulgaria и възможностите за обучение в Софийски университет: септември
- Участие в Европейската Нощ на Учените: 27.09.2019
- Участие в БиоФест: 27.09.2019
- Заминаване за Бостън: 29.10.2019
- Защита на проекта: 31.10.-04.11.2019
- Завръщане в България: 06.11.2019
- Медийни участия

По-голямата част от социалните кампании и лабораторната дейност не са упоменати поради нецикличният си характер и невъзможността да им се зададе точна времева рамка.

Необходими ресурси:

Изготвянето на следните PR материали:
суичъри с логата на iGEM Bulgaria и спонсорите ни (4бр.)
визитки със съответните лога (400бр)
стикери с логото на iGEM Bulgaria (300бр.)
химикалки с надпис iGEM Bulgaria (50бр.)
PVC папки със съответните лога (20бр.)
тефтерчета А6 със съответните лога (20бр)

Финансово описание на проекта:

PR материали (суичъри с логата на iGEM Bulgaria и спонсорите ни (4бр.), визитки със съответните лога (400бр), стикери с логото на iGEM Bulgaria (300бр.), химикалки с надпис iGEM Bulgaria (50бр.), PVC папки със съответните лога (20бр.) , тефтерчета А6 със съответните лога (20бр)) - по ЗОП

Партньори на проекта:

Студентски съвет при Софийски университет София Тех Парк IDT Twist Biosciences Promega Zymo Research Ridacom