Описание на проекта

Описание на проекта:

Отглеждане на екологично чисти растителни култури и водни организми , чрез иновативен метод.Аквапониката представлява комбинирано отглеждане на риби и растения в затворената рециркулационна система.Чрез отпадъците от рибите се осигуряват хранителните вещества, необходими за растежа на растенията, а те от своя страна представляват естествен филтър за пречистване на водата, в която живеят рибите.

Цели на проекта:

1.Нагледно разяснение на особеностите на този вид системи.
2.Продуциране на екологично чисти растения и водни организми
3.Изготвяне на цялостна и обобщена оценка от ефектите на системата- плюсове и минуси.

Задачи на проекта:

1.Изграждане на работещ модел на аквапонна система.
2.Проследяване на ефекта от системата върху растежа и развитието на растенията и рибите.
3.Проследяване на качеството на водата за рибите.

Целева група:

Изграждането на успешно функционираща система, е еднакво важно и приложимо за всеки човек, както в домашни условия , така и в по-глобален мащаб като например в земеделието и производството на биохрани.

График на проекта:

1.Закупуване на отделните части на системата.
2.Свързване на компонентите и пускане в действие на системата.
3.Извършване на необходимите настройки.
4.Описание на наблюдаваните резултати.

Реализация на проекта с начало месец Октомври 2019г.

Необходими ресурси:

Аквариум( около 100лв.)
Въздушна помпа( 30-50лв.- в зависимост от обема на аквариума)
Водна помпа ( 35-80лв. - в зависимост от обема на аквариума )
Растения , водорасли , риби , храна за риби (не е уточнено )
pH тест за измерване на водата (около 20-30 лв. )
Съд за отглеждане на растителната култура (около 30-40лв.)
Свързващи маркучи, лампи за фотосинтеза и осветление (не е уточнено)
съединители за маркучи (10лв.)

Финансово описание на проекта:

Приблизително 500лв . за закупуване и изграждане на компонентите на системата.

Партньори на проекта:

Самостоятелен проект под ръководството на доц. Благой Узунов.

Файлове: