Описание на проекта

Описание на проекта:

Отпечатване на бройки на списание „Международник” – младежка платформа за разработки в сферата на международните отношения на Студентски дипломатически клуб към СУ "Св. Климент Охридски".

Цели на проекта:

• Разширяване на дейността на сп. „Международник“, понастоящем разпространявано единствено в електронна форма;
• Достигане на студентските разработки до по-голяма аудитория и тяхното съхранение в унверситетските библиотеки;
• Предоставяне на изданието като ресурс в библиотечната мрежа, за ползване от академичните среди, НПО и правителствени институции.

Задачи на проекта:

• Предпечатна подготовка и издаване на съществуващите 7 броя на списанието;
• Предоставяне на печатното издание като ресурс в библиотечната мрежа;
• Да увеличи разпространението на аналитични данни по актуални международни събития и процеси;

Целева група:

• Академична общност – студенти и докторанти, преподаватели, библиотечна мрежа;
• НПО сектор;
• Правителствен сектор.

График на проекта:

Предаване на броевете за отпечатване в печатницата до 15 юли 2019 г.

Необходими ресурси:

Приложена максимална предварителна калкулация от университетското издателство "Св. Климент Охридски".

Финансово описание на проекта:

По Закона за обществените поръчки (ЗОП). Приложена предварителна калкулация от университетското издателство "Св. Климент Охридски".

Партньори на проекта:

Файлове: