Описание на проекта

Описание на проекта:

FRESHERS’ DAY 2019 - еднодневно събитие, което ще се проведе за трета поредна година в Биологически факултет. Първокурсниците ще бъдат посрещнати и въведени в академичната среда по един развлекателен и неангажиращ начин - чрез тематични зони, игри и нетуъркинг. Първите седмици на зимния семестър ще се състоят и други мероприятия - кино прожекции, базари за учебници, конкурси и презентации.

Цели на проекта:

- Да бъдат въведени първокурсниците в академичната обстановка на Софийски университет, да инвестираме в информирани и активни нови попълнения сред студентската общност.
- Да запознаем първокурсниците с материалната база, важните точки и процедурите при процеса на обучение в Биологически факултет.
- Да се работи над сплотеността на академичната общност - както между студентите от първи курс, така и с по-горните курсове млади учени и преподаватели.
- Да бъде един свеж старт на учебната година, който да обнадежди новопостъпилите и да стимулира тяхното участие в инициативи на сутдентското самоуправление.

Задачи на проекта:

- Запознаване на студентите с информацията важна за тяхното следване
- Запознаване с екипа на ФСС и дейностите ни
- Запознаване на студентите с клубовете на територията на Биологически факултет
- Запознаване на студентите с възможностите за развитие на бъдещи специалисти в областта на биологическите науки
- Създаване на приятелска среда и диалог сред първокурсниците и останалите студенти
- Да се обогати социалната дейност на факултета

Целева група:

Студентите на Биологически факултет, предимно първокурсници и задочно обучаващи се.

График на проекта:

- Изготвяне на план-програма (май месец)
- Подаване на проект за финансиране към СС и защита (4.06)
- Изпращане на писма до потенциални спонсори (юни)
- Изготвяне на дизайн и принтиране на плакати и флаери за събитието (до 15.07)
- Реклама на събитието по време на трите етапа на записване на новоприети студенти
- Изготвяне на дизайн и печат на информационни книжки за кандидат-студенти с информация за административни дейности, клубове, звена и бъдещи събития, важни за новите студенти. (15.09)
- Планиране на зони (щандове) и покана към клубове и организации (СКОРЕЦ, Eко клуб “Юнеко”, iGEM, ScienceUp) (1.09)
- Подготвяне на игри (Treasure Hunt) и уточняване на детайли по програмата
- Раздаване на инф. книжка на задочните студенти и отправяне на официална покана за събитието (15-30.09)
- Обявяване на конкурс за весело изображение на тема “Моят (бъдещ) студентски живот”
- Активна ПР кампания - фейсбук, инстаграм, блог
- Подготовка на материали за игри и зони (25.09)„
- Провеждане на FRESHERS’ DAY - 1.10.2019: (11 ч. - 18 ч.)

Зони (през целия ден): “Млад учен” (клубове, организации, експерименти), Релакс зона с бордови игри и ФСС, Кариерна зона и CASI, Фотозона и инфоточка (Компютърен клуб).

Програма:
1. Откриване на академичната година в БФ
2. Томбола сред всички първокурсници
3. Интервю с биолог
4. Treasure Hunt
5. Коктейл - Networking and Ice-breakers

Необходими ресурси:

УИП:
Плакати и флаери
Информационни книжки
Грамоти за участващите в игрите и за спонсори

Кетъринг за коктейл - 200 човека

Награден фонд (спонсори) - томбола, конкурс, игри

Материали за зони (от ФСС и факултета) - канцеларски, техника, интериор

Финансово описание на проекта:

УИП
Кетъринг за 200 човека - оферта (по ЗОП)

Партньори на проекта:

Към момента на изготвяне на проекта няма. Предстои свързване със спонсори.