Описание на проекта

Описание на проекта:

На 12. и 13. септември 2019 г. в King's College, Лондон, ще се проведе конференцията „Time, Tense and Genre in Ancient Greek Literature“, на която съм поканен да изнеса доклад на тема „Aesop and the Future“.

Ще съчетая участието си с търсене и изследване на научна литература в Bodleian Library в Оксфорд, една от най-старите библиотеки в Англия.

И двата елемента от проекта, изброени по-горе, са според индивидуалния ми учебен план на докторант към катедра „Класическа филология“, ФКНФ.

Цели на проекта:

Целта на проекта е осигуряването на възможност за пълноценно участие на представител на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в дейността на този международен форум, провеждан в един от прочутите и добри университети в света (King's College е на 31. място в QS класацията на университетите за 2019 г.). Личните ми цели като част от проекта са запознаване от първа ръка със съвременните изследвания в областта, в която пиша дисертация (чието заглавие „Бъдещето като тема в старогръцката поезия до края на V в. пр.Хр.“ се вписва точно в тематиката на конференцията), както и събиране на необходимата литература за работата ми през втората година от докторантурата в една от най-богатите библиотеки в света – Bodleian Library в Оксфорд.
И двата елемента от проекта ще позволят да продължа работата си по дисертацията на високо ниво, а доброто ми представяне на конференцията ще бъде и добро представяне за Софийския университет сред учените и гостите на този форум.

Задачи на проекта:

Задачите, които проектът трябва да изпълни, включват изнасяне на доклад на тема „Aesop and the Future“, създаване на контакти и обмяна на опит с други изследователи в областта на класическата филология и конкретно на старогръцката литература; популяризиране на постиженията на класическата филология в Софийския университет и българските изследвания на Античността в неформални разговори; набиране на необходимата научна литература за работата по дисертацията през втората година на докторантурата.

Целева група:

Димитър Драгнев, докторант към катедра "Класическа филология", Заповед № РД 20.146 от 18.01.2019 г.
Бакалавър по класическа филология, СУ (2013 г., с пълно отличие).
Магистър по българска филология (МП "Старобългаристика", СУ, 2018 г., с пълно отличие).

График на проекта:

9. септември - пътуване София-Лутън-Оксфорд
9.-11. септември - работа в Bodleian Library, Оксфорд
12.-13. септември - участие в конференцията „Time, Tense and Genre in Ancient Greek Literature“ в King's College, Лондон
14. или 15. септември - пътуване Лондон-Лутън-София (денят на тръгване ще бъде избран според най-ниските разходи за транспорт/нощувка, тъй като към момента цената на билетите Лутън-София е по-скъпа за дата 14. септември)

Необходими ресурси:

Ресурсите, необходими за осъществяването на проекта, са преди всичко финансови, свързани със заплащането на пътни разходи, разходи за нощувка и дневни.

Финансово описание на проекта:

За осъществяването на проекта са необходими общо между 861 и 950 лв (в зависимост от най-изгодната цена на самолетните билети, вж. графика за уточнение), от които:
- самолетни билети на стойност 309 лв (минимални цени към 30.05.2019 г.);
- автобусни билети Лутън-Оксфорд, Оксфорд-Лондон и Лондон-Лутън на обща цена 29 паунда (=65 лв);
- нощувки на стойност 20 паунда на ден - общо 100/120 паунда (221/266 лв).
- дневни на стойност 20 паунда на ден - общо 120/140 паунда (266/310 лв).

Партньори на проекта:

Няма. Поради липса на средства организаторите не могат да покрият разходи по пътуването или настаняването ("Due to an unforeseen shortfall in funding, we are not currently able to offer travel or accommodation expenses.").

Файлове: