Описание на проекта

Описание на проекта:

Балканската академия е със специален акцент върху Балканите и е инициатива на Университета Масарик ( Чехия ).
Тя ще се проведе през първата половина на юли 2019 г. и ще бъде неразделна част от най-големия литературен фестивал в Централна Европа- "Author’s Reading Month".
Програмата обхваща балканската култура, история, литература и политика. "Балканската Академия" е отворена за студенти от цял свят, които проявяват интерес към изследвания свързани с Балканите, а също така и за студенти пряко свързани с историята, изкуството, международните отношения, политика, литература,централноевропейски изследвания и преводачески проучвания.

Цели на проекта:

1.Поредното участие на международен форум от страна на студенти от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Международната програма "Европейски Югоизток";
2.Усвояване на знания в сферите на историята, политиката, международните отношения и културата на Балканите;
3.Осъществяване на непосредствени контакти със студенти от чужбина със сходни интереси;

Задачи на проекта:

1.Получаване на актуални академични знания за Балканите;
2. Участие в дискусии;
3. Постигане на поглед върху актуалната социална, политическа и културна ситуация в Балканите;
4.Ежедневни срещи с "Author’s Reading Month", които ще бъдат гости по време на Академията.

Целева група:

Студенти по Международна магистърска програма "Европейски Югоизток". Петко Щърбанов и Юлиян Асенов.

График на проекта:

Академията ще се проведе от 1 юли до 14 юли в Бърно (Чехия).
Петко Щърбанов:
30.06. от Регенсбург (Германия) до Прага (Чехия).
01.07 от Прага - Бърно.
1.07 - 14.07 - "Балканска Академия"
Юлиян Асенов:
30.06 от Загреб (Хърватия) до Прага (Чехия)
01.07 от Прага до Бърно.
1.07 - 14.07 - "Балканска Академия"

Необходими ресурси:

Необходими са финансови ресурси покриване на разходите за транспорт, нощувки и дневни.

Финансово описание на проекта:

Няма такса за участие за Академията.
Юлиян Асенов
- транспорт (автобус) - Загреб - Прага - Бърно - Загреб = 80 €
- нощувки: 14 нощувки х €10 = 140 €
- дневни: 20 евро на ден = 280 €
Петко Щърбанов
- транспорт (автобус) - Регенсбург - Прага- Бърно - Регенсбург = 60 €
- нощувки: 14 нощувки х €10 = 140 €
- дневни: 20 евро на ден = 280 €
Общо разходи по проекта и за двамата участници = 980 €

Партньори на проекта:

Файлове: