Описание на проекта

Описание на проекта:

Клубът по настолни и ролеви игри е един от най-големите и най-популярни клубове в Софийския университет. Сбирки се състоят всеки ден. Има официални събития всеки уикенд и бива посещаван от хора от всички факултети. Със закупуването на нови игри ще успеем да задържим интереса към клуба по бордови игри.

- Exploding Kittens - бърза и забавна
- Call to Adventure - приключенска игра с предизвикателсва
- Dragoon - стратегия с дракони
- Root - ролева стратегия
- Treasure Island - пирати и лъжене
- Sushi Go Party! - бърза и лесна
- Azul - декориране на стени
- Catacombs - кооперативна игра с тъмници
- Near and Far - приключенско RPG и история
- Istanbul - търговска стратегия

Цели на проекта:

Закупуване на брой бордови игри.

Задачи на проекта:

Да се закупят настолни игри.

Целева група:

Студентите от СУ.

График на проекта:

Получаване на сумата.
Закупуване на игрите.
Осчетоводяване на разходите.

Необходими ресурси:

Финансови.

Финансово описание на проекта:

Настолни игри:
- Exploding Kittens - 54 лв.
- Call to Adventure - 78 лв.
- Dragoon - 69 лв.
- Root - 105 лв.
- Treasure Island - 96 лв.
- Sushi Go Party! - 42 лв.
- Azul - 79 лв.
- Catacombs - 119 лв.
- Near and Far - 115 лв.
- Istanbul - 85 лв.

Таван: 842 лв.

Партньори на проекта:

СС при СУ