Описание на проекта

Описание на проекта:

Проектът е свързан с участие и представяне на СУ "Св. Климент Охридски" със статия на организираната от Италианската асоциация по политически науки годишна конференция с международно участие. Тази година конференцията ще се проведе в Университета Саленто в Лече, Италия. За участие в конференция кандидатствах и бях одобрена като ми е предоставен панел, в който съм приета със статия, която представя изследване върху България. Италианската традиция в теоретичното поле на партологията е една от най- силните като представя развиващ се екип с множество публикации на годишна база. Макар теоретичното поле да се разширява, то рядко включва case study от Балканите, а почти никога от България. Представяйки научната си разработка на форума, бих успяла да популяризиран СУ "Св. Климент Охридски" като част от развиващата се наука. На второ място, ще имам възможност да привлека вниманието на водещи автори в областта върху българския случай като, надявам се, ще бъде по- активно включен в сравнителните изследвания на академичната обюност. Трето, в участието си бих могла да осъществя контакти със студенти от университети в Италия, с което бих работила за разширяване на програмата Еразъм+ към още университети и създаване на връзки между СС на СУ и останали студентски организации.

Цели на проекта:

Целта на проекта е представяне на научна разработка на конференцията на Италианската асоциация по политически науки. Постигането на тази цел ще доведе до възможност за увеличаване на контактите на СУ с други университети.

Задачи на проекта:

Задачите на проекта са да се изготви научна статия на базата на проведено проучване и да бъде представена. Възможността за публикация в международно научно списание би повишило цитируемостта на СУ.

Целева група:

Докторант- авторът на проекта

График на проекта:

Регистрация за конференцията- до 26 Юни
Плащане на такса участие- 16 Юли
Изготвяне на проучване и научна статия- 30 Август
Провеждане на конференцията 11- 15 Септември

Необходими ресурси:

Необходимите ресурси са финансова подкрепа за участието.

Финансово описание на проекта:

Такса участие- 50 €
Пътни разходи (самолетни билети)- около 200 € (по оферта на Ossmo)
Квартирни- 4 нощувки по 50 € = 200€. Нощувките са в хотел, посочен от организаторите.
Дневни- 5 дни * 30 €= 150 €. С дневните разходи ще поема вътрешен траспорт, защото до Лече няма директен полет.

Партньори на проекта:

Не