Описание на проекта

Описание на проекта:

Train The Trainers е 4-дневна международна конференция, организирана от AIESEC in Lithuania и фокусирана върху развитието на професионални и личностни умения у младите хора между 19 и 29 годишна възраст. Конференцията покрива аспекти като коучинг, трейнърство, фасилитиране и презентационни умения. Тазгодишното издание очаква над 70 делегати, представители на различни държави от цял свят.

Цели на проекта:

Целта на проекта е да повиши уменията за структуриране и водене на обучения и презентиране, срещайки младежи oт цял свят. Чрез културен обмен и десетки лекционни и практически модули, лекторите ще предадат богатия си опит на участниците. Конференцията е полезна за развитието в образователната сфера, но и за изграждането на важни компетенции включващи работа с хора и междукултурно общуване. Практическата част структурира досегашния опит на делегатите и дава увереност за бъдещи изяви, както и различни методи за обучения и изнасяне на лекции.

Задачи на проекта:

Задачите на проекта са да даде основни принципи - теоритични и практически, за воденето на обучения/фасилитиране и презентиране. Членове на AIESEC oт цяла Европа, заемащи лидерски позиции в управителните бордове на организацията ще водят лекциите. На конференцията ще има много практически работилници - изпробване на научените методи в лекционната част, теории на практика. Изградена е на принципа “учене чрез опит” (learning by doing) и включва изнасяне на лекции, презентации, подготовка и дизайн на обучения и представянето им, лекции за обратна връзка - получаване, приемане и даване на конструктивна обратна връзка.

Целева група:

Младежи (от 19 до 29 години), занимаващи се с доброволчество и проекти, свързани с фасилитиране на други младежи. Предимство имат представители на AIESEC с интерес към водене на обучения/лекции/конференции.

График на проекта:

- 04.07.2019 - Селектираните участници се събират в град Вилнюс, а след това се настаняват в хостел.
- 04.07.2019 - Начало на същинската част от конференцията - лекции и практически дейности за презентиране, структуриране и водене на обучения.
- 07.07.2019 - Последен ден от обучението и официално закриване на конференцията.

Необходими ресурси:

Ресурсите, необходими за гарантиране на участието на екипа в конференцията са финансови и са подробни представени в следващата графа.

Финансово описание на проекта:

- 3х110 € = 330 € (такса за участие в конференцията)
- 3х5х25 € = 375 € (дневни разходи) - за всеки участник по 25 € на ден - 4-дневна конференция + 1 ден път
- Самолетни билети - стойността зависи от самолетната компания

Партньори на проекта:

Няма такива