Описание на проекта

Описание на проекта:

"QUIZ NIGHT 2019" представлява викторина с атрактивни въпроси, които се разпределят в 4 кръга. Отборите ще бъдат максимум 10 по 5 човека. Тематиката на първите два кръга ще бъде от областта на историята, географията, изкуството и литературата. Всеки отбор има картонче с цвят, за да може да бъде различаван. За проекта е разработен специален софтуер, който изчислява резултатите на съответните отбори.

Концепцията за Quiz-a е следната:
- 1-ви кръг: Въпроси с избираем отговор (а,б,в) от обща култура за българия; 12 въпроса- всеки по една точка, като отговорите ще се записват в бланка
- 2-ри кръг: Въпроси с отворен отговор от обща култура (да напишат дума); 12 въпроса -всеки по една точка ; отговорите ще се записват на бланка
- 3-ти кръг: Кино и музика; 6 откъса от песни и 6 откъса от филм, всеки по една точка; отговорите ще се записат на бланка
- 4-ти кръг: След 2-ри или 3-ти кръг даваме на всеки отбор да напише по 2 въпроса (и отговорът им) по изтеглена от тях тема. През 4-ти кръг всеки отбор тегли по два въпроса, на които трябва да отговори. Всеки отбор ще пише въпросите си на цветна хартия, за да можем да ги различаваме, като всеки въпрос е по 2 точки. Ние ще проверим дали отговорите са коректно зададени и техният отговор дали е верен, ако не са - ще дисквалифицираме въпросите. Ще подготвим във всяка категория по един резервен въпрос за всеки случай , ако наистина има некоректни въпроси.

За първите три отбора ще има символични награди.

Проектът е изцяло благотворителен и поради тази причина има вход на събитието, който ще бъде 5лв. за студенти на СУ "Св. Климент Охридски" и 10лв за всички останали. Освен това на самото събитие ще бъде поставена кутия за дарения, за да може всеки да допринесе допълнително при възможност и желание.

Чрез изминалите издания на проекта, успяхме да дарим книги на няколко български училища в Чикаго и Неделно училище "Букваран", Лондон.

Цели на проекта:

Проектът цели да събере средства за закупуването на български книги за българско училище в чужбина, както и тяхното транспортиране до съответното място. Води се кореспонденция с 2 учебни заведения. Първото се намира в Украйна, а другото е в Молдова. Предстои окончателното избиране на училище, в което да бъдат изпратени събраните книги от проекта.

Задачи на проекта:

Задачите на проекта, преди самото събитие изцяло се поемат от мен и Ротаракт клуб София. В деня на провеждането ще бъде необходимо няколко студенти от СС да помогнат за подготването на залата и посрещането на участниците.

След приключване на проекта и закупуването на книгите от събраните средства ще се организира малка работилничка по надписването на всяка книга. За целта ще е нужно няколко представители от СС да присъстват и заедно да оставим вдъхновяващо послание на нашите малки сънародници в чужбина.

Целева група:

Проектът цели от една страна да подпомогне български ученици в чужбина, имащи нужда от български книги и учебни помагала. От друга страна той цели да привлече не само студенти, но и всеки друг, който иска да помогне на каузата.

График на проекта:

"QUIZ NIGHT 2019" ще се проведе на 31.05.2019г. от 19:00ч. в зала "Яйцето".

Необходими ресурси:

- човешки ресурс в деня на събитието
- информационна кампания в университета чрез плакати

Финансово описание на проекта:

- 100бр. книги от "Българска история"
- 100бр. води(100х0,70=70лв)

Таван: 1 500лв.

Партньори на проекта:

- Ротаракт клуб София - Българска история - Географ.Бг