Описание на проекта

Описание на проекта:

Junior Researcher Programme е научно-образователен форум и обучение, което подпомага млади изследователи. Провежда се ежегодно и продължава 13 месеца. Целта му е да събере и обучи млади изследователи и хора с малко или никакъв опит в сферата на провеждането на психологични научни изследвания. Състои се от обучителна и опознавателна седмица в Сиена, Италия; дистанционна работа върху темата, за която са те приели, в продължение на година; конференция в началото на следващата година; едномесечен стаж в Кеймбридж, Англия; представяне на завършеното изследване; публикуване на изследването в академичен журнал, ако бъде одобрено. Прилагам линк към сайта на събитието: http://jrp.pscholars.org/whatwedo/how-it-works/

Цели на проекта:

Проекта цели да обучи и засили интереса на студенти към провеждането на научни изследвания и да им даде способите да развиват своя научна работа след завършването на обучението. Подкрепя развиването на смислена изследователска дейност и помага на хората да получат нужните качества, знания и контакти, за да я развиват. Също така, целта е в края на обучението всяка група да има завършен изследователски проект, който да отговаря на научните стандарти и да е подходящ за публикация в академичен журнал.

Задачи на проекта:

В продължение на 13 месеца Junior Researcher Programme провежда серия от събития, които да допринесат за развитието на знания у участниците си. Чрез посещението на всички тези събития и дистанционна работа по време на периодите между тях се осъществява пълния потенциал на програмата. Събитията са разделени както следва:
1. Една седмица в Сиена, Италия, целяща опознаването на участниците и ръководителите на екипите и полагане на основите на пректите. Включва уъркшопи, обучения, презентации и лекции по темата, за която участника е избран и по начините за водене на проект.
2. Август-Септември - Водене на първоначални проучвания и подготовка на протокли по дадената тема.
3. Декември-Юни - провеждане на иследването.
4. Февруари - jMeeting в Мадрид, Испания. Среща, където в продължение на 4 дни се представят текущото развитие и резултати открити от участниците. На този етап проекта търпи критики, ако такива са наложителни. Тази среща предоставя и допълнителна възможност за опознаване на други екипи и млади изследователи. Дава поле за комуникация на идеи и интереси. Като част от срещата се провеждат и лекции.
5. Юли-Август - 5 седмичен стаж в Кейбридж, където участващите подготвят репорти по зададени теми, използващи статистически и описателни способи. Този стаж дава допълнително обучение в сферата на изследователската дейност и предоставя възможност за обучение от специалисти в областта.
6. Август - JRP Conference- Конференция в Кеймбридж с уъркшопи, обучения, презентации и лекции. На тази конференция се представят и проектите, върху които сме работили в завършен вариант.

Тези дейности ще постигнат развитието на знания и способности у младите изследователи.

Целева група:

Студенти в степен бакалавър или магистър, в сферата на психологията, проявяващи интерес към научна дейност.

График на проекта:

Графика на проекта е същия както описания по-горе в задачи на проекта. Пълен график на дейностите по време на седмицата в Италия, както и на последващите събития все още не ни е проедоставен.

Необходими ресурси:

Нужна ми е финансова подкрепа, за да успея да покрия таксите по проекта, както и разноските за път и дневна издръжка.

Финансово описание на проекта:

Тъй като проекта е разделен на много различни части, в различно време на годината, точните суми нужни за пътуване и обезпечаване на ежедневната издръжка са неясни към този момент. Ще опиша тези, които са обявени към този момент и тези, които мога да изчисля приблизително на база на настоящото ми търсене ("~" - този знак го поставям на местата, където включвам приблизителна цена на база текущите ми проучвания):

305 евро - такса за участие в едноседмичното обучение в Италия
300 евро - пътни разходи от София до Сиена (включващи самолетни билети, автобуси и влакове) и обратно
300 евро - ежедневни разноски за една седмица (включително настаняване в хотел до летището, тъй като часовете на самолетите го налагат, а летището не е отворено през нощта)
~ 700 евро - пътуване към, настаняване и ежедневни разходи за jMeeting в Мадрид
~3500 паунда - за пътуване към, настаняване и ежедневни разходи в Кейбридж по време на стажа.
~700 паунда - JRP Conference в Кеймбридж

Надявам се на пълно или частично финансиране на финансовите ми нужди за посещението на тази програма. Цените са изчислени на база минимален разход според информацията достъпна за мен към момента.

Партньори на проекта: