Описание на проекта

Описание на проекта:

КРЪГ/СПИСАНИЕ НА МЛАДИЯ ЯПОНИСТ е нов идеен проект, чиято цел е по-мащабно представяне и популяризиране на японската култура в България чрез съвместните усилия на студенти, докторанти и преподаватели японисти от СУ”Св. Климент Охридски”.
Изданието съответства на интересите на студентите японисти да имат своя постоянна трибуна, която осигурява публичност на стремежите им да огласяват и споделят знания, резултати от първи изследователски стъпки в науката, умения в дискусионни обсъждания и постижения в самостоятелни аналитични проучвания. Списанието дава шанс на младите японисти да популяризират своите знания и постижения в специалността, които да ги стимулират в бъдещата им професионална реализация като специалност в науката на Изтока в България и по света.
Надяваме се списание КРЪГ да предизвика обществен резонанс в контекста на научните постижения на българската японистика.
Линк към предишните издания на списанието:
http://japanology.bg/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/

Цели на проекта:

Надяваме се списание КРЪГ да предизвика обществен резонанс в контекста на научните постижения на българската японистика.

Задачи на проекта:

Одобряване на проекта и принтиране на тиража.

Целева група:

В целевата група попадат:
Ученици, които обмислят да продължат образованието си в Софийски университет и имат интерес към японската култура.
Студентите от Софийски университет – както тези от ФКНФ, така и от други факултети, които биха искали да разширят познанията си за Япония.
Студентите от специалност “Японистика”, за които това списание е добра възможност за задълбочаване на познанията по различни теми.
Всеки, който има интерес към японската култура и би искал да задълбочи знанията си по различни теми.

График на проекта:

Според обстоятелствата на печатницата към СУ.

Необходими ресурси:

Финансиране – отпечатване на 150 броя

Финансово описание на проекта:

Параметри
Тираж – 150 бр.
Формат – 70/100/16
Обем – 150 с., 7,5 пк
Цветност
Тяло – 1+1/4+4
Корица – 4+0
Хартия
Тяло – 90гр.дв.хр.мат
Корица – мека

Редактиране,предпечат,печат,довършителни процеси
Материали и консумативи ,хартия,картон

ОБЩА СУМА – 1901,56 лв.

Партньори на проекта:

Не се предвижда друго финансиране освен това, предоставено от Студентски съвет.

Файлове: