Описание на проекта

Описание на проекта:

Поднасяне на празничен венец за 24-Май. Ден на славянската писменост и култура.

Цели на проекта:

Отбелязвне на празника

Задачи на проекта:

Поднасяне на празничния венец.

Целева група:

-

График на проекта:

Поднасяне на празничен венец за 24-Май. Ден на славянската писменост и култура.

Необходими ресурси:

Финансови, човешки ресурс

Финансово описание на проекта:

Празничен венец по ЗОП.

Партньори на проекта: