Описание на проекта

Описание на проекта:

Назначение на лекарска практика в Унивеситетската клиника по онкология (Universitätsklinik für Medizinische Onkologie am Inselspital) в град Берн, Швейцария.

Цели на проекта:

Да усвоя задълбочени знания в областта на Медицинската онкология (избраната от мен специалност) от една от най-развитите на клинично и научно ново Онкологични клиники в Европа.
Да се запозная с ритъма и особеностите на работа в онкологична клиника на световно ниво.
Да предам усвоените знания на моите колеги, да сравня прилагането на медицинската професия в България и Швейцария.
В бъдеще да приложа натрупаните знания и умения при лечението на пациенти.

Задачи на проекта:

Снемане статус и анамнеза на пациенти;
Активно участие при вземане на решение за диагностика и лечение;
Изучаване на най-модерните методи за диагностика и лечение на онкологични заболявания;
Запознаване с научната дейност, провеждана в клиниката(клинични изпитвания, предклинични ексерименти).

Целева група:

Практиката ще обогати и усъвършенства мен като бъдещ лекар и ще ме насочи към по-добро лечение на бъдещите ми пациенти.
Ще предам знанията си на моите колеги в България.

График на проекта:

Практиката ще се състои от Август до Октомври вкл. (01.08.19-31.10.19).
Работното ми време ще бъде 50 часа/седмица.

Необходими ресурси:

Пътни средства - пътуване от София до Берн и обратно
Дневни средства за битови разходи

Финансово описание на проекта:

Двупосочен билет София-Берн (пристигане 31.07.2019 и заминаване 01.11.2019) - цените на билетите се променят ежедневно, но общо е около 300 EUR
20 CHF/ден за битови разходи за период от 3 месеца по време на моя престой в Берн

Партньори на проекта: