Описание на проекта

Описание на проекта:

Събитието е по повод 24-ти Май - Ден на славянската писменост и култура и ще се проведе в зала "Яйцето".
Ще представлява лиртературно четене на наши студенти, които са издадени автори, като така ще популяризираме техните творби пред студентската аудитория. Последвано от кратък коктейл. Поканени са всички студенти и преподаватели на СУ.

Цели на проекта:

Целта е популяризиране на творчеството на нашите студенти.
Да вдъховим останалите студенти на СУ да проявяват талантите си.

Задачи на проекта:

Участващите автори ще имат 10-15 минути да се представят и да прочетат част от творбите си.

Целева група:

Студенти и преподаватели на СУ.

График на проекта:

На 22-ри Май от 19:00 до 22:00 часа ще се проведе събитието в зала "Яйцето".

Необходими ресурси:

Нужни са ни човешки ресурси, кетъринг, озвучаване и плакати.

Финансово описание на проекта:

Кетъринг осигурен от р-т "Алма Матер" - таван 520 лв.
Плакати 20 бр. от УИП.

Партньори на проекта: