Описание на проекта

Описание на проекта:

Създаване на модел на българско образователно предаване за деца от предучилищна възраст - „Фотончетата”.

При първоначалното ни изследване с вече готово предаване, се установява по-бързото и лесно усвояване на учебните задачи при използването на медийни продукти.

Първият епизод ще бъде по тема за Слънчевата система. Главните герои, фотони, пътуват в космоса и посещават всяка планета от Слънчевата система, като разказват факти за нея. Епизодът е не повече от 10 мин., за да бъде част от учебната ситуация, а не да заеме цялото време. Ще бъде оформен така, че да може да бъде възпроизвеждан наведнъж или на части.

Цели на проекта:

Създаване на епизод от качествено детско предаване, който да се използва за научно изследване, целящо да установи ползите от медийните продукти в предучилищното образование.

Ще се изследват деца от предучилищна възраст, като предаването ще се интегрира в учебния процес.

Задачи на проекта:

Предването ще е съобразено с възрастовите особености на децата, с културното им наследство, с общочовешките ценности.
Чрез изследването ще се установи влиянието на детските предавания върху постиженията на децата в учебното съдържание.

Целева група:

Целевата група са деца от предучилищна възраст, конкретно трета група - 5-6-годишни и четвърта група - 6-7 годишни деца. При тях най-добре се установяват разликите в постиженията при използването на медийни средства в учебния процес в сравнение с постиженията без използване на медийни средства.
Изследването се провежда с експериментални и контролни групи.

График на проекта:

За създаване на предаването ще е необходим двумесечен срок за оформяне на сценарий, декори, кукли, разучаване на сценария от кукловод, създаване на авторска музика, заснемане на предаването.
Изследването с предаването в няколко детски градини ще е в рамките на един месец в началото на учебната година. Два месеца по-късно отново се провежда със същите деца в рамките на месец.

Необходими ресурси:

Необходими са материали за декори и кукли; анимиране на част от съдържанието; наем на студио и професионална камера за заснемане; кукловод; финансиране за българска авторска музика.
За изследването с децата са необходими пътни разходи и разпечатване на цветни задачи, свързани с темата.

Финансово описание на проекта:

Наем на камера - 100 лв. на ден. (два дни);
Наем на аудио техника - 50 лв. на ден (два дни);
Наем на студио с осветление - 30 лв. на час (мин. 10 часа за два дни);
Материали и изработка на декори - 300 лв.;
Материали и изработка на кукли - 300 лв.;
Анимиране на отделни части от предаването - 300 лв.;
Композиране и демо запис на българска авторска музика - 300 лв.;
Пътни разходи при изследването на децата - 35 лв. на месец за докторантска карта за градския транспорт (два месеца);
Принтиране на цветни задачи за децата - 12 групи средно по 25 деца - 300 лв. на месец (два месеца)
Общо: 2470 лв.

Партньори на проекта:

Няма