Описание на проекта

Описание на проекта:

Департаментът по спорт при Софийски университет „Св. Климент Охридски”е
създаден през 2001 година на територията на университета. Основната цел при
обучението на студентите, посещаващи часовете по спортни танци, пилатес, каланетика и аеробика е да бъде осигурено оптимално визуално пространство в залата, за да има възможност за наблюдение и корекции на движенията. Монтирането на огледала също така ще улесни работата на преподавателя, който ще има пълна
видимост за движенията на своите студенти и своевременно ще може да осигури
нагледност при коригиране на движенията. Това, от една страна, ще доведе до облекчаване и подобряване работата на преподавателя, а от друга страна и усилията на студентите ще имат успех в усъвършенстване на танцовите си умения, ще почувстват психична удовлетвореност от учебната работа. Това би предизвикало у тях положителни преживявания с подобряване на емоционалния тонус както в учебните часове, така и във всекидневната работа извън университета.

Студентите от групите по спортни танци, кросфит, пилатес и аеробика към Департамент по спорт на СУ желаят да получи финансова подкрепа от Студентския съвет, във връзка със създаване на по-благоприятна и ползотворна среда за провеждане на групови занимания по спорт.

Цели на проекта:

Осигуряване на финансова подкрепа със съдействието на Студентския съвет при
Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за монтиране на огледала.

Задачи на проекта:

Да се осигури поръчка на огледала за спортната зала в блок 8, студентски град.
Изработване и монтиране на огледала в спортната зала.

Целева група:

Студенти, посещаващи часовете по спортни танци, каланетика, пилатес и аеробика към Департамент по спорт на СУ "Св. Климент Охридски"

График на проекта:

Проектът да може да се осъществи до края на академичната 2018-2019 година. Огледаллата да бъдат изработебни и монтирани преди започването на учебната 2019-2020 годиниа.

Необходими ресурси:

Финансови:
за закупуването, изработването и монтирането на огледала.

Финансово описание на проекта:

N Описание Количеств Ед. цена Общо
1. Огледало 4мм с кант 8 кв.м 60,00 лв 480,00 лв
2. Доставка 1бр. 60,00 лв. 60,00 лв.
3.
4.
5.
ОБЩО 540,00 лв.

Партньори на проекта:

Няма...