Описание на проекта

Описание на проекта:

Train the trainers е 4-дневна международна конференция с цел развитие на професионални и лични умения в сферата на коучинг, трейнърство и фасилитиране. Организирана от AIESEC в Литва, фасилитирана от хора от цял свят на нея ще присъстват повече от 70 делегата.

Цели на проекта:

Целта на проекта е да повиши уменията за презентиране, водене на обучения и да срещне членове на AIESEC oт цял свят.
Чрез културен обмен и десетеки лекционни и практически модули лекторите ще предадат богатия си опит на членовете. Конференцията е полезна за развитието в образователната сфера, но и за изграждането на важни компетенции като работа с хора и презентиране, както и междукултурно общуване. Практическата част структурира досегашния опит на делегатите и дава увереност за бъдещи изяви, както и различни методи за обучения и изнасяне на лекции.

Задачи на проекта:

Задачите на проекта са да даде основни принципи - теоритични и практически за воденето на обучения/фасилитиране. Членове на AIESEC oт цяла Европа на лидерски позиции в бордове на организацията ще водят лекциите,
На конференцията има много практически работилници - изпробване на научените методи в лекционната част теории на практика. Изградена е на принципа учене чрез опит (learning by doing) и включва изнасяне на лекции, презентации, подготовка и дизайн на обучения и представянето им, лекции за обратна връзка - получаване, приемане и даване на обратна връзка.

Целева група:

Целевaта група на проекта са младежи между 19 - 29 г., предимство имат младежите от AIESEC с интерес към водене на обучения/лекции.

График на проекта:

04.07.2019 - Участниците се събират в град Вилнюс, а след това се настаняват в хостел.
04.07.2019 - Лекционна част и практически дейности за презентиране и обучения.
07.07.2019 - Последен ден от обучението и официално затваряне на конференцията.

Необходими ресурси:

Необходимите ресурси за конференцията са финансови. Подробно са описани в следващата графа.

Финансово описание на проекта:

110 EURO - такса участие (цената не включва самолетни билети);
50 EURO - дневни;
Самолетни билети - цената е според компанията,

Партньори на проекта: