Описание на проекта

Описание на проекта:

Участие в ежегодната философска конференция - Гьолечица

Цели на проекта:

- Всеки участващ да представи собствено проучване по избраната тема
- Ще се придобият и обсъдят нови знания в областта на хуманитарните науки
- Достъп до пряк контакт с преподаватели с цел обмен на знания и перспективи в една интердисциплинарна интелектуална среда

Задачи на проекта:

Ще бъдат изнесени следните доклади и наблюдения:
- Георги Павлов: Зовът на бездната на Аз-а
- Неда Иванова: Самоубийствен порив: “The Cat Lady” и нарцисизмът на самоубиеца
- Василен Василев: Трансфигурации и трансформации: ницшеански похват към страданието и метафилософията
- Борис Чупетловски: Страданието като ексцесия
- Северина Станкева: "При жена ли отиваш? Не забравяй камшика": Обязденият Аристотел

Целева група:

Георги Павлов, Неда Иванова, Василен Василен, Борис Чупетловски, Северина Станкева

График на проекта:

Конференцията ще се проведе през 13-18.05.2019г.

Необходими ресурси:

1050лв. - общо за петимата участници нощувки + дневни (210лв./човек)

Финансово описание на проекта:

На човек:
5x18лв. нощувки
6х20лв. дневни

Партньори на проекта: