Описание на проекта

Описание на проекта:

За workshop-а:
При реализирането на своите задачи, дипломатическите служби на всички държави се придържат към определени обичаи и правила за поведение, които представляват дипломатическия протокол и етикет. Те са задължителна част от познанията на един дипломат и могат да разкрият много за неговото възпитание и отношение към работата му. Непознаването на дипломатическия протокол и етикет би довело до конфузни ситуации и негативни впечатления у отсрещната страна. Правилното съблюдаване на тези умения е важно не само за онези, които желаят да се развиват професионално в дипломатическите среди, но и за всички интересуващи се от създаване на контакти и успехи в международното делово общуване.
В този workshop Любомир Кючуков ще ни запознае с тънкостите на дипломатическия протокол и етикет. В рамките на отворена дискусия ще придобием полезни знания за бъдещото си професионално развитие и ще се научим да избягваме грешките, които могат да бъдат допуснати, ако не се придържаме към установените норми.

За лектора:
Любомир Кючуков е кариерен дипломат, директор на Института за икономика и международни отношения. Бивш зам. министър на външните работи и посланик във Великобритания. Бивш анализатор в “Галъп Интернешънъл”. Член на Българското дипломатическо дружество. Дългогодишен партньор на Студентски дипломатически клуб.

Цели на проекта:

- Запознаване на студентите с ключови елементи на дипломатическата професия
- Задълбочаване интереса на студентите към дипломацията и затвърждаване на стремежа им за професионална реализация в областта
- Изграждане на компетентност, необходима за успешно професионално развитие във всяка форма на международно делово общуване

Задачи на проекта:

Да запълни празнотите в учебната програма на специалността “Международни отношения” чрез придобиване на нови знания в област, директно свързана с професионалното направление. Да запознае студентите от тази и други специалности, които желаят да научат повече за международното сътрудничество, за предизвикателствата пред работата на дипломатите и начините за преодоляването им от първа ръка.

Целева група:

Студенти, ОКС бакалавър от Юридически и Стопански факултет, в професионално направление “Политически науки”, както и всички студенти, които имат интерес към придобиване на знания за международното делово общуване.

График на проекта:

януари 2019 - Зараждане на идеята след разговор с посланик Кючуков и членове на Българското дипломатическо дружество
20.03.2019 - 10.04.2019 - Изясняване на детайлите около събитието /зала,час, програма, подготовка на рекламни материали/
15.04.2019 - 12.05.2019 - Популяризиране на събитието по различни информационни канали (facebook, instagram), разпространяване на рекламните материали.
13.05. 2019 - Провеждане на workshop-a.
14.05.2019 - 16.05.2049 - Публикуване на снимки и резултати от дейността на workshop-a на страницата на Студентски дипломатически клуб. Край на проекта.

Необходими ресурси:

- Рекламни материали
- Кетъринг
- Доброволци от Студентски дипломатически клуб

Финансово описание на проекта:

- 10 бр. плакати А3
- Кетъринг за 60 души + доставка
- 60 бр. мин. вода 0.5 л
- Прогнозна сума за разходи (на база на предишни проекти): 200 лв.

Партньори на проекта:

Студентски дипломатически клуб при СУ "Св. Климент Охридски"