Описание на проекта

Описание на проекта:

Проектът „По следите на българските възрожденци“ представлява научнообразователно пътуване на студенти от специалност Българска филология от Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски“. То се провежда ежегодно вече 16 години и дава възможност на студентите от специалността да пропътуват маршрут, по време на който да посетят знакови места – селища, музеи, къщи-музеи, галерии, паметници, институции, свързани с българската културна памет, с българския език и с българската литература, както и с живота и дейността на видни дейци на националното Възраждане – творци, учени, културни и обществени дейци, революционери. По време на пътуването студентите под ръководството на своите преподаватели, които са и научни консултанти на проекта, имат възможност да извършат частични теренни езикови проучвания, да съберат културни и литературноисторически данни и факти, да изнесат предварително подготвени минипрезентации, да участват в миниконферентни дискусии по научни въпроси и проблеми, свързани с посетените места и запознаването с тяхната културна история. Те слушат и кратки лекции, посветени на местата и свързаните чрез дейността си с тях личности. В края на пътуването желаещите студенти имат възможност да представят и своите есета, вдъхновени от преживяното и наученото.
Научната програма на пътуването – езиковедска и литературоведска, е свързана тематично с конкретния маршрут, а събраният материал може да се използва при подготовката на курсови и дипломни работи.

Цели на проекта:

Целта на научната експедиция е да обогати придобитите по време на учебния процес през годината езиковедски и литературоведски знания на студентите българисти,
да даде непосредствен досег с българската културна и литературна история, да разшири личната културна памет на всеки от участниците в експедицията,
да свърже наученото в аудиториите за процесите в езиковата и литература история с конкретните места, където тя се е развивала.
Материали от предходни години, които свидетелстват за постигането на посочените цели, могат да бъдат разгледани на:
http://bnr.bg/post/100825989/balgarski-ezik-ekspedicia?fbclid=IwAR1kUJRoI-CsOR9LFe-gB23nxzhiyhWLve0uSNe0oe1wiv1aDPVM-blx4PU
https://www.youtube.com/watch?v=HeeG-k0lUMY&fbclid=IwAR32fb72VZdts36E4EGpqS3zV9U_HAjK5BWEtVD_nAuKUBCwrMEQS6gKy8M
Последната експедиция от май 2018 г. е отразена и в предаване на програма Хоризонт на БНР с участието на доц. Владислав Миланов, д-р Биляна Борисова и студентката Цветелина Тодорова.

Задачи на проекта:

1) Анализ на съвременната езикова ситуация в съпоставка с езиковата ситуация в България въз основа на извършена теренна работа по събиране на емпиричен материал;
2) Разработка на колективна студентска научна статия, която ще бъде публикувана в сп. „Съвременна лингвистика“;
3) Събиране на сведения за дейността и живота на свързани с посетените места български възрожденски творци;
4) Написване на литературно есе, отразяващо впечатленията и събраните знания;
5) Провеждане на дискусия на тема „Личности, места, време“;
6) Обобщаваща презентация след приключване на експедицията.

Целева група:

Студентите от втори и трети курс от специалност „Българска филология“.

График на проекта:

Маршрут: София - Сопот – Карлово – Калофер – Трявна – Елена – Котел – Медвен – Жеравна – Сливен – Копривщица - София.
ДЕН 1 Отпътуване от София по маршрут София – Сопот – Карлово – Калофер – Трявна /242 км/
Тръгване в 8.00 ч. от пл. „Александър Невски“.
Пристигане в Сопот и посещение на къща-музей „Иван Вазов“, Девическия метох (манастир „Въведение Богородично), Воденицата на дядо Стоян, сопотски манастир „Св. Спас“.
Отпътуване за Карлово и посещение на къща-музей „Васил Левски“, Даскал Ботевата къща, къща „Райно Попович“, архитектурен резерват „Стария град“, Бухаловия хан, Куршум джамия, храм „Св. Богородица“ .
ОБЯД
Отпътуване за Калофер и посещение на къща-музей „Христо Ботев“. Разглеждане на паметника на Ботев и на Калифер Войвода, посещение в Даскал Ботйовото училище.
Отпътуване за Трявна (87 км ~ 90 мин). Пристигане, настаняване в хотел, разходка в града, вечеря, нощувка.
ДЕН 2 Маршрут за деня: Трявна – Елена – Котел – Медвен – Жеравна /135 км/
Посещение на къщите-музей на рода Славейкови и Ангел Кънчев, Старото школо, Часовниковата кула, старата църка „Св. Архангел Михаил“, Стария град, Етнографския музей.
Отпътуване за Елена и посещение на къща-музей „Иларион Макариополски“, родната къща на писателя Петко Ю. Тодоров, църквата „Успение Богородично“, Старото училище – Дасколивницата, Петте Разсуканови къщи, Попниколовата къща, Камбуровия хан, Часовниковата кула.
Отпътуване за Котел и посещение на Пантеона, музея на котленските възрожденци, Галатанското училище.
Обяд в Котел.
Отпътуване за Медвен и посещение на къща-музей „Захари Стоянов“.
Отпътуване за Жеравна. Настаняване в хотел, свободно време, вечеря, нощувка.
ДЕН 3 Маршрут Жеравна – Сливен – Копривщица – София /335 км/
Обиколка на Жеравна с екскурзовод и посещение на основните къщи-музеи – „Йордан Йовков“, „Руси Чорбаджи“, „Сава Филаретов“, експозиция „Бит и култура на Жеравна през Възраждането“, старата църква „Св. Николай“ с експозиция на църковна утвар, икони и каменна пластика, Старото класно школо.
Отпътуване за Сливен и посещение на културните забележителности в града – паметникът на Хаджи Димитър, музея на текстилната индустрия (фабриката на Добри Желязков), къща „Миркович“ с постоянна експозиция „Старият Сливен“, църквата „Св. Димитър“.
ОБЯД
Отпътуване за Копривщица и посещение на къщите-музеи „Любен Каравелов“, „Димчо Дебелянов“, „Тодор Каблешков“, „Георги Бенковски“, „Синята“ църква.

Необходими ресурси:

За осъществяване на научното пътуване ще са ни необходими:
1) Човешки ресурси. Това ще бъдат студенти от Факултета по славянски филологии. Предвижда се участие на четиридесет студенти и трима преподаватели.
2) Финансови ресурси - 6400 лв.

Финансово описание на проекта:

Във финансовата част на проекта са включени следните компоненти:
- Нощувки – 50лв на човек дневно, за 2 дни 100 лв х 40 души = 4000
- Дневни – 20лв на човек дневно, за 3 дни 60 лв х 40 души = 2400
Общо: 6400 лв

Партньори на проекта:

Нямаме партньори и не получаваме съфинансиране. Факултет по славянски филологии не разполага със средства, затова се обръщаме се помощ към Студентски съвет.