Описание на проекта

Описание на проекта:

Европейската асоциация за студентски спорт /www.eusa.eu/ организира Европейско студентско първенство по тенис на маса в гр. Камерино, Италия /Vhttps://www.eusa.eu/news?camerino-to-host-eusa-table-tennis-2019/ от 14.07. до 21.07.2019 г. За първа година СУ „Св. Климент Охридски“ има право да бъде представен от мъжки отбор по тенис на маса, студенти, редовно обучение в ОКС Бакалавър от ФМИ /Димо Дончев - фак. № 45394; Явор Белаков - фак. № 81877; Александър Гълъбов - фак. № 62023/ и от ФНОИ /Християн Йовановски - фак. № 830774/. Състезанието се провежда в два турнира: отборна и индивидуална /лично и двойки/ надпревара. В отборното първенство участват 24 университета от Европа, а в индивидуалната надпревара – 128 състезатели и 64 двойки мъже. Треньор на отбора е ас. д-р Венелина Цветкова от катедра „Спортни игри и планински спортове“ към Департамента по спорт.

Цели на проекта:

Осигуряване на условия и възможности за участие на СУ „Св. Климент Охридски“ в Европейско студентско първенство по тенис на маса, мъже – отборна и индивидуална надпревара.

Задачи на проекта:

1. Да се изготви цялостната документация за участие в Европейско студентско първенство по тенис на маса;
2. Да се осигурят необходимите финансови ресурси.
3. Да се осъществи системен и целесъобразен тренировъчно-състезателен процес.
4. Да се набави необходимото материално-техническо осигуряване за участие в Европейско студентско първенство.
5. Да се съдейства при осъществяването на административни и управленски функции от различните структури в СУ „Св. Климент Охридски“ – планиране, организиране, координация, контрол /текущ и последващ/.
6. Успешно и достойно представяне на мъжки отбор по тенис на маса от СУ „Св, Климент Охридски“ в Европейско студентско първенство по тенис на маса.
7. Изготвяне на съдържателен и финансов отчет по проекта.

Целева група:

В Европейското студентско първенство по тенис на маса имат право да участват студенти и докторанти до 30 годишна възраст, обучаващи се във Висши училища в Европа. Мъжкият отбор по тенис на маса на СУ „Св.Климент Охридски“ се представя от студенти, редовно обучение в ОКС бакалавър. Третата ракета в отбора е Християн Йовановски, специалност: Физическо възпитание и спорт, ФНОИ, 3-ти курс, фак. № 830774.

График на проекта:

02.05. – 09.05. – изготвяне на проектно предложение;
До 09.05. – депозиране на проектното предложение при Студентски съвет към СУ „Св. Климент Охридски“;
09.05. – 14.06.2019 – финансово осигуряване на проекта;
09.05. – 10.07.2019 – материално-техническо обезпечаване на дейността;
09.05. – 13.07.2019 – осъществяване на системен и планиран тренировъчен процес под ръководството на треньор ас. д-р Венелина Цветкова;
14.07.2019 – пътуване София-Анкона-Камерино; акредитация и осъществяване на тренировъчна дейност;
15.07.2019 – осъществяване на тренировъчна дейност; участие в техническа конференция и участие в церемония по откриване на Европейско студентско първенство по тенис на маса;
16.07.2019 – 19.07.2019 – участие в отборно и индивидуално първенство;
20.07.2019 – участие в индивидуално първенство и церемония по закриване на първенството;
21.07.2019 – пътуване Камерино-Анкона-София;
22.07.-26.07.2019 – изготвяне и депозиране на съдържaтелен и финансов отчет по проекта.

Необходими ресурси:

Финансови, кадрови, материално-технически

Финансово описание на проекта:

- Такса участие 30 евро;
- Пансионат: 7 нощувки х 65 евро= 455 евро;
- Пътни: самолетен билет София-Анкона-София: 350 евро;
Общо: 835 евро.

Партньори на проекта:

Партньори: 1. Департамент по спорт: финансово и кадрово осигуряване на треньорска дейност; 2. Факултет по математика и информатика - финансово и кадрово осигуряване на състезателна дейност - Димо Дончев - фак. № 45394; Явор Белаков - фак. № 81877; Александър Гълъбов - фак. № 62023. 3. Спонсорство - материално-техническо обезпечение на проекта.

Файлове: