Описание на проекта

Описание на проекта:

В 10-седмичния период от 03.06.2019 до 09.08.2019 на територията на университета в Минесота в рамките на световно известната научно-изследователска група на проф. D. Truhlar ще се поведе Summer Undergraduate Theoretical Chemistry Research Fellowship Program (http://www1.chem.umn.edu/icdc/research/research-opportunities/summer-undergraduate-research-fellow/). Програмата е насочена само към студенти завършили 3-та година от бакалавърската си програма. В програмата се подбират най-обещаващите 25 кандидати от цял свят, с които се провежда обучение чрез пряко участие в научно-изследователската работа на групата. Изследванията са с методологичен (развиване на квантово-химични методи) и/или с приложен (моделиране на нови материали) характер. Резултатите от извършената в 10-седмичния период научно-изследователска дейност ще бъдат представени на симпозиум в края на програмата.

Любен Бориславов, студент в трети курс, специалност химия, е приет за участие в гореспоменатия изследователски стаж и международен научен форум.

Цели на проекта:

Посещаване на курсове по DFT (Density Functional Theory) и използване на получените знания за разработване на нови DFT-функционали. Усвояване на работата с различни видове софтуер за квантово-химични изчисления и създаване на бази данни от оптимизирани структури и енергетични характеристики.

Извършване на научно-изследователска дейност в най-съвременните направления в областта на теоретичната и изчислителна химия под ръководството на проф. Donald Truhlar.

Задачи на проекта:

1. Придобиване на познание относно разработката на DFT-базирани квантово-химични специфични подходи за описание на различни системи.

2. Извършване на научно-изследователска дейност в зададена от ментора сфера на изчислителната химия:
2.1. Провеждане на in silico моделиране и оценка на свойствата на дадени химични системи.
2.2. Анализ и обработка на получените резултати

3. Представяне на получените резултати на научен симпозиум в края на програмата.

Целева група:

Международна група студенти по химия 3-ти курс, отговарящи на критериите на Университета на Минесота за изследователски потенциал, в това число вносителят на проекта и редовен студент по химия в СУ – Любен Бориславов

График на проекта:

1. Внасяне на проекта: 06.04.2019 г.
2. Закупуване на билетите: в минимални срокове след одобрение на проекта
3. Заминаване: преди 01.06.2019 г. в зависимост от полетните разписания и наличието на билети
4. Връщане: след 10.08.2019 г. в зависимост от полетните разписания и наличието на билети

Необходими ресурси:

Финансов ресурс – покриване на пътните разходи София-Минеаполис и Минеаполис-София

Финансово описание на проекта:

Около 1000 USD за пътни разходи до мястото на провеждане на обучението.

Партньори на проекта:

Разноските по пребиваването са за сметка на приемащата страна.

Файлове: