Описание на проекта

Описание на проекта:

TED е световна поредица от конференции, създадена под мотото "идеи, които си струва да се споделят". Нашето събитие е TEDxSofiaUniversity, където “x” означава събитие, организирано независимо от http://TED.com. В него лектори от различни сфери ще споделят своите интереси, идеи и опит. В правилника на TED, беседите на лекторите се наричат “talks”. Всеки TED talk ще се записва на видео и ще бъде качен с преводи в YouTube, в нашия сайт (https://tedxsofiauniversity.com) и официалния сайт на TED.

Стандарти:
Ние целим да спазваме високите стандарти на TED, което включва цветовата гама (червени и черни цветове), естетиката на събитието и правилника за публикуване на съдържание.

Екип:
Атанас Нейчев (СУ)
Ива Руснакова (СУ)
Любомира Иванова (СУ)
Лилия Иванова
Мартина Георгиева

Цели на проекта:

Стремим се да представим добри идеи и практики в Аулата на Софийския университет. Чрез преводите на заснетите talk-ове, ще достигнем международна публика.

Задачи на проекта:

Да се създаде общност от студенти, обменящи и генериращи идеи.
Да затвърди участие в международната традиция с марка TED.
Да продължава да повдига рейтинга на Софийски университет “Св. Климент Охридски”.
Да образова публиката в различни сфери.

Целева група:

Студенти и любители на TED

График на проекта:

Избиране на залата - Аула, СУ - 11.05.2019г.
Репетиции - Аула, СУ - 10.05.2019г.
Набиране на лектори (1 декември - 30 март)
Пускане на Call for Speakers (1 декември-15 март)
Видео разговори с избраните лектори (1 март-11 април)
Маркетинг и реклама - (1 април - 30 април)
Инициативата “What is TED?” ( 7 май - 9 май)
Facebook събитие (от март)
Репетиции (10 май)
Ден на събитието (11 май)

(09:30 - 10:30) Регистрация + кафе
(10:30 - 10:45) Откриване на събитието
(10:45 - 11:05) Първа лекция + почивка
(11:05 - 11:35) Втора лекция + почивка
(11:35 - 12:05) Трета лекция + почивка
(12:05 - 13:05) Обедна почивка
(13:05 - 13:35) Четвърта лекция + почивка
(13:35 - 14:05) Пета лекция + почивка
(14:05 - 14:35) Шеста лекция + почивка
(14:35 - 15:05) Networking
(15:05 - 15:35) Седма лекция + почивка
(15:35 - 16:05) Осма лекция + почивка
(16:05 - 16:35) Девета лекция + почивка
(16:35 - 17:05) Networking
(17:05 - 17:35) Десета лекция + почивка
(17:35 - 18:05) Единадесета лекция + почивка
(18:05 - 18:35) Дванадесета лекция + почивка

Необходими ресурси:

Съдействие от Студентски съвет за разпространение
Входиране на доклад до Ректора за разрешаване на безвъзмездно заснемане и монтиране на видео материалите на 11 май от Алма Матер ТВ
Тениски и други рекламни материали
Достъп до закупените материали от миналогодишното издание

Финансово описание на проекта:

Таван за тениски, рекламни материали и креативни кампании в университета, кетъринг за събитието - 3000 лв.

Партньори на проекта:

Отдел "Информация и връзки с обществеността" на СУ