Описание на проекта

Описание на проекта:

Посещение на Европейска конференция по Оптометрия в Рим, 18-20 Май.

Цели на проекта:

Посещението на конференцията ще спомогне за запознаването с най-актуалните европейски изследвания и открития в областта на Оптометрията. Обогатяване на знания и възможност за развитие на дисциплината на Българско ниво.

Задачи на проекта:

През дните 18, 19 и 20 май ще се проведат лекции и обучения от утвърдени специалисти в цял свят. Конференцията ще обхване много важни въпроси, проблеми и техните решения за очното здраве. Учейки от най-добрите европейски оптометристи и офталмолози ще изгради от мен добър кадър Оптометрист-Контактолог. Все по-честата употреба на контактни лещи днес и липсата на контактолози в България понижава качеството на обслужване и количество важна информация достигаща крайния ползвател на контактни лещи. Желанието ми за развитие в тази сфера на науката Оптометрия ще позволи запълването на тази празнина.

Целева група:

Участието ми в тазгодишната Европейска Конференция по Оптометрия ще благоприятства не само моето развитие, а и това на други студенти по Оптометрия. Връщайки се в България, с придобитите знания и умения ще бъда полезна, предавайки всичко научено и усвоено по време на Конференция. Ежемесечно във Физическия факултет се организират студенстски семинари по Оптометрия, които са прекрасна възможност да споделя знанията си, достигайки до повече хора.

График на проекта:

17 Май (летене) София-Рим

18 Май Conference day 1
8:30 Регистрация
11:30 - 13:00 "Not a dry eye in the house - putting DEWSII into practice/ Orthokeratology in clinical practice"
15:00-16:00 workshop - "Different cornea profile? Keep calm and fit specialty soft lens"
16:30-17:45 workshop - "Training of fusion with different methods"

19 Май Conference day 2
9:00-10:00 "Vision and falls"
10:00-10:30 "I can't hear you without my glasses"
10:30-11:00 "Implementation of new digital devices for Low Vision"
11:30-12:00 "Preparing for the Aging of the Population of People with intellectual disability"
12:30-13:00 "North-South Collaborations in Optometry Workforce Development"
14:00-16:00 "Evolving Eye care for Children"
18:30-19:00 "How controversial is a scleral lens?"

20 Май Conference day 3
10:00-11:00 "Myopia control"
11:30-12:00 "Interprofessionnel/multi-disciplinary (eye) care for older people with dementia"
12:00-13:00 "Psychological Factors in Rehabilitation Optometry"

21 Май (прибиране) Рим-София

Необходими ресурси:

Такса за регистрация, пътни разходи, разходи за престой.

Финансово описание на проекта:

Регистрация - 90 евро
Самолетни билети - 70 евро
Престой - 150 - 200 евро

Партньори на проекта:

Файлове: