Описание на проекта

Описание на проекта:

На 10–12. април 2019 г. за пета поредна година ще се проведе Международната конференция на студенти по Класическа филология „GLAS“ (Graecae Latinaeque Antiquitatis Studentes). Домакин на тазгодишната конференция ще бъде Катедрата по класическа филология на Задарския университет (http://www.unizd.hr). Студенти от СУ „Св. Климент Охридски“ участват със свои авторски разработки още от първото провеждане на конференцията през 2015 г. в Белградския университет. Това участие беше осъществено чрез финансиране от Студентски съвет. Отново благодарение на него през 2016 г. домакин на конференцията беше СУ „Св. Климент Охридски“ – в нея взеха участие студенти, магистранти и докторанти от Словения, Македония, Сърбия, Хърватия и Полша. През 2017 г. студенти по Класическа филология, финансирани от Студентски съвет, отново представиха СУ чрез свои разработки на третото провеждане на конференцията (организирано от Люблянския университет в Словения). През 2018 г. конференцията се проведе в Скопие, Македония, и там отново присъстваха студенти от СУ „Св. Климент Охридски". Тази година традицията ще бъде продължена от Бетина Янева (бакалавър III курс), Диана Зулчева (бакалавър III курс) и Борислав Петров (бакалавър II курс), чиито разработки бяха одобрени за представяне в петото провеждане на конференцията: Затова те се обръщат към Студентски съвет с молба за финансова помощ в представянето на специалност Класическа филология на Международната конференция на студенти по Класическа филология „GLAS“, в която студенти от СУ „Св. Климент Охридски“ участват активно още от първото ѝ провеждане благодарение на съдействието на Студентски съвет. Официалната страница на тазгодишната конференция е: https://www.facebook.com/glaszadar/ .

Цели на проекта:

Проектът си поставя следните цели:
>Поредното участие на международен форум от страна на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и специалността Класическа филология.
>Представяне на доклади: от Бетина Янева на тема Evander and his role in Roman literature in the Augustan era, направление - литература, култура; от Борислав Петров на тема The Middle English poem "Sir Orfeo", направление - рецепция на Античността, литература; от Диана Зулчева на тема Aims and methods of etymology in Ancient Greek literature, направление - езикознание, култура.
>Усвояване на знания от страна на участниците в сферите на античната литература, античната култура, езикознанието, рецепцията на Античността, археологията, палеографията, епиграфиката и др.
>Осъществяване на непосредствен контакт между студентите от различните славянски страни, които имат задълбочен интерес към науките, занимаващи се с Античността. (Например благодарение на дългогодишно участие в Международната конференция „GLAS“ на студенти от СУ „Св. Климент Охридски“ и от Белградския университет, между двете институции бе осъществено тясно сътрудничество в редица проекти – участие на преподаватели и студенти от Белградския университет на Лятната школа по класически езици, организирана ежегодно от преподаватели и студенти от СУ „Св. Климент Охридски“, посещение на студенти от СУ на Философския факултет на Белградския университет, както и в някои предстоящи тази година проекти).
>Добиване на незаменим житейски и професионален опит от страна на участниците в общуването на международно ниво и участването на международни форуми.
>Запознаване на участниците с различни славянски култури.

Задачи на проекта:

>Представяне на собствените проучвания на участниците.
>Разширяване на познанията в областта на класическите езици и античната култура.
>Запознанство със студенти и преподаватели от университета в Задар, както и със студенти от други славянски държави.
>Отправяне на покана към преподаватели и студенти за участие в предстоящи академични събития в България.

Целева група:

>Бетина Владимирова Янева, III курс Класическа филология, ФКНФ, ф. № 50978 (участвала в Годишните четения на АРУКО (Асоциация за развитие на университетското класическо образование) през 2018 г. с презентация на тема "Питагор като интелектуалец", както и в два проекта на СУ „Св. Климент Охридски“ – за редакция на старогръцко-българския речник (2017–2018), с ръководители доц. Н. Гочев и доц. Н. Панова, и в работа по проекта "Теламон" (2017–) за дигитализиране на старогръцки епиграфски паметници с ръководител гл.ас. Д. Илиев).
>Борислав Кирилов Петров, II курс, Класическа филология, ФКНФ, ф. № 50996 (участвал в проекта на СУ „Св. Климент Охридски“ за редакция на старогръцко-българския речник (2017–2018), с ръководители доц. Н. Гочев и доц. Н. Панова.)
>Диана Петрова Зулчева, III курс Класическа филология, ФКНФ, ф. № 50976 (участвала в Годишните четения на АРУКО (Асоциация за развитие на университетското класическо образование) през 2018 г. с презентация на тема "Емпедокъл като интелектуалец", както и в два проекта на СУ „Св. Климент Охридски“ – за редакция на старогръцко-българския речник (2017–2018), с ръководители доц. Н. Гочев и доц. Н. Панова, и в работа по проекта "Теламон" (2017–) за дигитализиране на старогръцки епиграфски паметници с ръководител гл.ас. Д. Илиев.)

График на проекта:

Конференцията GLAS ще се състои от 10. до 12. май 2019 г. в Задар, Хърватия.
1. Отпътуване от София към Задар на 09.05.2019 г.
2. Престой от 4 нощувки в Задар и участие в дейностите, предвидени от организаторите на конференцията.
3. Отпътуване от Задар към София на 13.05.2019г.

Необходими ресурси:

Необходимите ресурси са финансовите средства за пътуването и престоя на студентите, участващи в конференцията. Те са представени по-долу.

Финансово описание на проекта:

Транспорт: 3 х 250 лв. = 750 лв.
Нощувки: 3 х 160 лв. за 4 нощувки = 480 лв.
Дневни: 3 х 250 лв. = 750 лв.
Общо: 1980 лв., 660 лв. на човек

Партньори на проекта:

Няма други партньори.