Описание на проекта

Описание на проекта:

Да твориш в сферата на танцовото изкуство означава способност да изразяваш себе си без участието на слово. В академичната среда един от основните инструменти на студента да изразява себе си е именно словото. Но изразяването посредством тялото, посредством изкуството, е умение, която заслужава своето внимание.
Осигуряването на възможност за развитие в сферата на науката и изкуството в рамките на една и съща среда би било чудесен стимул за студентите на СУ да се обучават пълноценно с творческа находчивост.
Чрез организирането на танцов конкурс ще бъде предоставена възможността на кандидатиралите се за него студенти да покажат своите танцови умения в конкурентна среда. Те ще бъдат оценявани от жури в състав от професионални хореографи, което само по себе си представлява полезен контакт. Преди изпълнението на всеки кандидат ще бъде представена кратка негова визитка от водещия на конкурса. По преценка на журито, най-добрите трима кандидати ще бъдат подкрепени с парична награда. Участниците ще получат награди от спонсорите на проекта.
За публиката и участниците такъв конкурс би бил изцяло ново изживяване в университетската среда.

Цели на проекта:

Конкурсът на тема „Разкажи ми с танц” ще предостави на студентите-любители на танцовото изкуство възможност за себеизразяване, каквато не са имали до момента в академичната среда. Една от основните цели на студентското самоуправление е студентите да правят средата, в която учат по-привлекателна за самите себе си. Танцовият конкурс е добра възможност за постигане на горепосочената цел. А постигането й би популяризирало дейността на Студентски съвет и възможностите, които стоят пред всеки проявяващ интерес към студентското самоуправление.

Задачи на проекта:

На първо място, от ключово значение е набирането на максимален брой кандидати, които действително притежават танцови умения на добро ниво. Следователно, необходима ще е реклама – плакати с информация за конкурса във всеки факултет, реклама в социалните мрежи, както и предварителен кастинг, в който да се разгледат кандидатурите на студентите – видеозапис с танц. Ще бъде създаден имейл на конкурса, на който кандидатите да изпращат своите кандидатури и ще имат възможността да водят кореспонденция с организатора при възникващи въпроси. Ще бъде създадено и събитие във "Фейсбук" с информация за конкурса, което да бъде разпространено максимално в социалната мрежа.
Второ, необходимо е сформирането на жури - вече е приета поканата ми от няколко професионални хореографи, които да изпълнят тази функция. Следва съставянето на регламент от няколко базови критерия, по който да бъдат оценявани кандидатите от журито.
За момента е получено съгласие за съдействие от страна на двама спонсори на проекта: най-популярният магазин за професионални танцови облекла и аксесоари: “Grishko”, както и арт център „Мушмула”. Tе са отправили и своите предложения за награди. Хубаво е да се потърсят още спонсори.
Необходимо е осигуряването на тонрежисьор на събитието, зала за провеждането му, водещ на събитието, осветление. Най-подходящо би било провеждането на събитието в театралната зала на СУ (Възможната дата за провеждане на конкурса там е 17-и май.) и същевременно използване на услугите на тонрежисьор от университета. Добра оферта за осветител е вече изготвена от фирма.
Подходящо и нужно е в залата, по време на събитието, да бъдат поставени банери с основното рекламно изображение на събитието, на което да присъства логото на Студентски съвет, логото на партньорите/спонсорите на конкурса. Изготвено е примерно изображение, както и дизайн на плакат с него.

Целева група:

Всеки един студент, независимо от степента на обучение в СУ, с танцови умения - независимо от жанра.

График на проекта:

Конкурсът ще бъде обявен в началото на месец март. Кандидатури ще се приемат до около 10-и май. А самият конкурс ще бъде проведен на 17-и май. Обявяването оценките на журито и класирането ще се извърши на самото събитие. Награждаването на класиралите се участници с техните парични награди е добре да се извърши на самото събитие или най-късно до средата на месец юни. А награждаването на участниците с наградите от спонсори и награда от Студентски съвет за участие също ще бъде извършено в датата на самия конкурс.

Необходими ресурси:

Необходимо е осигуряването на зала за провеждане на събитието. (На 17-и май е свободна залата на Театралната лаборатория „Алма Матер”; получено е съгласие за използване на залата на тази дата.) Разпечатването на рекламните плакати, които да бъдат разпространени в сградите на различните факултети (Могат да се разпечатат и в офиса на Студентски съвет във формат А3.), имейл адрес на събитието, създаване на събитие в социалните мрежи, банери за деня на събитието, тениски/топове с логото на Студентски съвет и това на конкурса, които да бъдат раздадени на всички участници за спомен от конкурса. За разпространението на новината за конкурса се изисква съдействие от максимален брой доброволци. Още човешки ресурси: жури, тонрежисьор, осветител, водещ, публика, помощник който да въвежда оценките на журито на място и да пресметне крайния резултат. За събитие от подобен характер е подходящ завършващ коктейл, в който участниците, журито, партньорите на конкурса да обменят опит, информация, контакт, да споделят емоция и впечатления.

Финансово описание на проекта:

1. Разпечатване на рол банери (приблизителни цени за възлагане на обществена поръчка спрямо договора на СУ):
• среден размер рол банер със стойка – приблизително 65 лв.: 2х65 лв.=130 лв.;
• голям рол банер със стойка, поставен като декор зад сцената – приблизително 110 лв.
• табелки с дръжка (за обявяване на точки от журито) - макс. 5 лв.: 30х5=150 лв.
ОБЩО БАНЕРИ И ТАБЕЛКИ: 390 лв.

2. Награден фонд:
• първо място – 450 лв.;
• второ място – 350 лв.;
• трето място: 250 лв.
ОБЩО НАГРАДЕН ФОНД: 1050 лв.

3. Хонорари
• Хонорар осветител от ‘Real Sound Rental’ според предложена оферта (граждански договор): 150 лв.
• Хонорар тонрежисьор от СУ (граждански договор): таван 200 лв.
ОБЩО ХОНОРАРИ: 350 лв.

4. Тениска/топ с щампа на конурса и Студентски съвет – ок. 15 лв. бр.: 60х15 лв. = 900 лв.
ОБЩО ПОДАРЪК ЗА УЧАСТНИЦИ: макс. 900 лв.

5. Кетъринг
• Шампанско: макс. цена бутилка – 6 лв.: 30 бр. (макс.) х 6лв. = 180 лв.
• Минерална вода: ок. 0,50 лв. х 120 бр. = 60 лв.
• Друга почерпка: 270 лв.
ОБЩО КЕТЪРИНГ: макс. 510 лв.

ОБЩО (таван) ЗА ПРОЕКТА: 3200 лв.

Партньори на проекта:

Mагазин за професионални танцови облекла ‘Grishko’; Арт център „Мушмула”; ‘Real Sound Rental’ – осветител