Описание на проекта

Описание на проекта:

AIPES е програма, която събира на едно място повече от 100 студенти от Северна Америка, Европа, Близкия Изток, Северна Африка и Централна Азия цел изследване на теми, свързнаи с политическа философия, политичесkа икономика и управление на конфликти. Широката гама от националности, религии и етноси, представени в програмата, дава шанс на участниците да учат и обменят опита си по начин, благоприятстващ тяхното академично и професионално развитие.
Програмата включва образователни семинари в Карловия университет, един от най-старите и престижни университети в Европа, както и партньор от 1993 г., включително настаняване, повечето хранения, разнообразие от именити гост-лектори, културни и социални мероприятия и възможности за осъществяване на контакти с професионална насоченост.
Студентите, преминали успешно AIPES програмата, стават част от глобална алумни мрежа от над 42 000 души. Дипломанти на програмите на ФОнда за американски излседвания (TFAS) живетя и работят в градове като Вашингтон, Ню Йорк, Лондон, Париж, Бейрут, Хонг Конг, Пекин, Буенос Айрес, и др.

Цели на проекта:

Целта на програмата е да предостави предизвикателно академично обучение, да създаде среда за междукултурен диалог и да създаде глобална мрежа от отговорни бъдещи лидери.
Нашата цел като участници е да придобием нови знания, които след това да предадем на състудентите си в СУ „Св. Кл. Охридски“, разширявайки хоризонта си и създавайки дискусии относно послендите тенденции в дипломацията, преговорите, разрешаването на конфликти и материята на публичното право. Нещо повече, връщайки се в Софийския университет, ще покажем на следващите випуски, че студентите на СУ се обучават на достатъчно високо ниво и вече са заслужили мястото си на подобни престижни международни форуми

В края на програмата сме длъжни да положим четири изпита по предметите, които ще изучаваме, за които, при успешно завършване на курсовете, ще получим от Карловия университет 9 ECTS кредита

Задачи на проекта:

Програмата се състои от следните основни компоненти:
Академични курсове по политическа икономика, политическа философия и управление на конфликти, преподавани в Карловия университет.
Гост-лектори и панелни дискусии с именити академици, дипломати, правителствени служители и успели бизнес лидери.
Посещение на известни забележителности в Прага
Социални и културни дейности

Целева група:

AIPES е програма, която събира на едно място повече от 100 студенти от Северна Америка, Европа, Близкия Изток, Северна Африка и Централна Азия с цел да създаде глобална мрежа от отговорни бъдещи лидери Студентите, преминали успешно AIPES програмата, стават част от глобална алумни мрежа от над 42 000 души. Дипломанти на програмите на Фонда за американски изследвания (TFAS) живеят и работят в градове като Вашингтон, Ню Йорк, Лондон, Париж, Бейрут, Хонг Конг, Пекин, Буенос Айрес, и др.

График на проекта:

Март – Юни – набиране на средства
13. юли – 3. август – участие в програмата, обучение в академични курсове и посещение на организираните събития
3. август - дипломиране
Август – Септември – последващи дейности

Необходими ресурси:

Нуждаем се от средства за доплащане на таксата за участие и билети от София до Прага и обратно.

Финансово описание на проекта:

По 750 долара на човек за такса за участие в програмата, която покрива обучението, учебните материали, участието в останалите събития, зкауски и вечери, студентска карта за метро, тролейната и автобусната система в Прага за преиода на програмата.

Партньори на проекта:

Организаторите - Фондът за американски изследвания (TFAS), впечатлени от кандидатурите ни, отпуснаха стипендии във вид на намаляване на таксата за участие, която е 3750 долара в пълен размер. Отстъпката от цената е по 3000 долара на човек. Бяхме одобрени за участие в програмата сред над 300 кандидати от цял свят. Доказахме се не само чрез академичните си успехи, но и с лидерския си потенциал и съпричастност към проблемите на общността си. Наред с нелекия лекционен график в университета, ние посещаваме лекции и семинари, организирани от водещи лица в политическия, икономическия и бизнес сектора в страната.

Файлове: