Описание на проекта

Описание на проекта:

Официалният футболен турнир на Софисйки университет „Св. Климент Охридски“ – Su Football Cup 2019 е аматьорски турнир по минифутбол представляващ най-мащабното спортно събитие в Университета организирано от студенти и едно едно от най-мащабните студентски спортни събития в страната. Ще се проведе за 12 поредна година и вече с изградените традиции колегите ни очакват с нетърпение първите двубои.
В него участие ще вземат над 160 студента от всички факултети.
Максималният брои отбори за надпреварата е 16.
Повече информация може да откриете на сайта на турнира sufootballcup.com или на фейсбук страницата www.facebook.com/SUFootballCup

Цели на проекта:

1. Насърчава и разширява възможностите на студентите за социално развитие и приобщаване помежду им.
2. Развива спортната култура на студентите и промотира спортния дух между тях.
3. Изгражда взаимоотношения между студентите както на терена, така и извън него.
4. Мотивира студентите да развиват спортни дейности в университета.
5. Изгражда връзки на студентите с бизнеса.
6. Утвърждава и издига авторитета на университета, пред студенти и преподаватели, неправителствени организации и фирми, медии и партньори.
7. Утвърждава като традиция турнира в университета, като изгражда неговото лице и бранд.
8. Изгражда партньорства с фирми и организации, които споделят мисията, каузата и ценностите на турнира.
9. Насърчаване на доброволческата дейност в спорта.
10. Предоставя възможност на студентите да се забавляват.
11. Организира различни мероприятия и събития, по време или след турнира, които да помогнат за постигането на гореспоменатите цели.

Задачи на проекта:

1. Организиране
1.1 Събиране на екип
1.2 Оформяне на концепция
1.4 Осигуряване на бюджет
1.5 Подготовка на уебсайт
2.Разпространение
2.1 Разпространение сред студенти
2.2 Разпространение сред организации и институции
3.Провеждане
3.1 Подготовка и провеждане на технически конференции
3.2 Изготвяне на графици за провеждане
3.3 Запазване на игрища
3.4 Осигуряване на съдии
3.5 Осигуряване на делегати
3.6 Администрация

Целева група:

Целева група на проекта са всички студенти, които имат студентски права и преподаватели на СУ „Климент Охридски“, имащи желание да се включат в студентски турнир по минифутбол.

График на проекта:

Първи кръг - Ден 1 (23.03.2019 г.) - Игрище 1 и Игрище 2 по 4 мача, общо 8 мача
Втори кръг - Ден 2 (24.03.2019 г.) - Игрище 1 и Игрище 2 по 4 мача, общо 8 мача
Трети кръг - Ден 3 (30.03.2019 г.) - Игрище 1 и Игрище 2 по 4 мача, общо 8 мача
Четвъртфинал - Ден 4 (31.03.2019 г.) - Игрище 1 - 4 мача
Полуфинал - Ден 5 (6.04.2019 г.) - Игрище 1 - 2 мача
Финали (за първо, второ, трето и четвърто място) - Ден 6 (7.04.2019 г.) - Игрище 1 - 2 мача

Необходими ресурси:

Необходими са финансови ресурси на обща стойност 1 420 лева.
Разбивка:
Игрища - 32 часа по 35 лв. на мач = 1 120 лв.
Медицинско лице - 20 астрономически часа по 15 лв. = 300 лв.

Всички други разходи за потници, винил, купи, медали, топки и уебсайт, които са на обща стойност 1 540 лв. ще бъдат осигурени от спонсори и партньори на турнира.

Финансово описание на проекта:

Необходими са финансови ресурси на обща стойност 1 420 лева.
Разбивка:
Игрища - 32 часа по 35 лв. на мач = 1 120 лв.
Медицинско лице - 20 астрономически часа по 15 лв. = 300 лв.

Партньори на проекта:

1. SU Football Cup Alumni 2. Футболни терени “Мир и Дружба” 3. Фирми и организации