Описание на проекта

Описание на проекта:

Фотографията е изкуство, начин да се съхрани красотата на бързотечния живот. Тя разказва истории, предизвиква много емоции, вдъхновява и впечатлява. Фотографията изразява начина, по който човек вижда света. Затова Клуб „Публична администрация“ ще даде възможност на студентите от СУ „Св. Климент Охридски“ да изразят начина, по който виждат университета и мястото си в него, като участват във фотоконкурс под надслов „Тук принадлежим“. Усещането за принадлежност се изгражда с времето и е следствие от множество фактори. Умението да се улови въздействащ кадър, който да впечатли публиката е предизвикателство за всеки млад фотограф. КПА ще даде на всеки студент поле за изява и представяне на гледната точка чрез фотография, а жури ще излъчи трима победители, които ще получат парични награди. Най-въздействащите кадри ще бъдат поставени на стените в сградата на Философски факултет. В случай, че проектът бъде одобрен ще се подобри обликът на учебната среда, тя ще стане по-приветлива, ще предлага интелектуални и творчески стимули, защото човек неминуемо се влияе от пространството, което го заобикаля. По този начин студентите и преподавателите на ФФ ще осъществяват учебен процес в по-благоприятна за тях среда.

Цели на проекта:

Предоставяне на възможност на всеки студент да изрази себе си и начина, по който вижда мястото си в университета чрез снимка;
Стимулиране на студентското включване в извънучебни дейности;
Украсяване сградата на Философски факултет, респективно подобряване на учебната среда;
Популяризиране дейността на КПА.

Задачи на проекта:

Да се обяви конкурс под надслов „Тук принадлежим“ и да се популяризира, така че да достигне максимален брой студенти;
Активно да се събират фотографии на участници;
Да се определят трите най-добри фотографии;
Да се организира и проведе събитие за обявяване и награждаване на победителите;
Да се отпечатат избрани фотографии, да се поставят в рамки и да се окачат в сградата на ФФ.

Целева група:

Фотоконкурсът е отворен за всички студенти и докторанти на СУ „Св. Климент Охридски“.

График на проекта:

Предоставяне на проекта и защита пред Управителен съвет на Студентски съвет – 07.03.2019 г.
Обявяване на конкурса – до 15.03.2019 г.
Краен срок за изпращане на фотографии – 30.04.2019 г.
Определяне на победителите – до 05.05.2019 г.
Събитие за обявяване и награждаване на победителите – около 15.05.2019 г.
Поставяне на фотографиите в сградата на ФФ – до 31.05.2019 г.

Необходими ресурси:

Финансови ресурси за: принтиране на постери, награден фонд, кетъринг, разпечатване на фотографиите, закупуване на рамки;
Човешки ресурси: жури, което да определи трите най-добри фотографии; членове на КПА, които да рекламират активно фотоконкурса, да организират събитието по награждаване, да украсят сградата на ФФ с поставените в рамки фотографии.

Финансово описание на проекта:

Около 1200 лв.

20 бр. постера А3 по 1,60 лв. (Mania Print) – 32 лв.
Награден фонд. Три парични награди:
Първо място – 200 лв.
Второ място – 150 лв.
Трето място – 100 лв.
Кетъринг за събитието по награждаване на победителите – 200 лв.
Грамоти за участие (броят им зависи от броя на участниците) – около 100 лв.
Разпечатване на фотографиите и закупуване на рамки (броят им зависи от броя на участниците) – около 400 лв.

Партньори на проекта:

Няма.