Описание на проекта

Описание на проекта:

В близо 20-годишната история на ФСС при ФМИ, вече 15 години подчиненият на организацията Студентския компютърен клуб, познат още като „зала 100“, е дом на множество клубове по интереси, а от 2013/2014 г. и на клубовете по шахмат, по бридж, по настолни и ролеви игри. Започнали и развиващи се през годините с помощта на Студентски съвет, днес те са се превърнали в любимо на студентите място както за учене, така и за почивка и развлечение, осигурявайки на колегите достъп до компютри с интернет и принтер, също шах, карти, табла, бордови игри, студентска библиотека и др.

Цели на проекта:

Сред основните цели на проекта е утвърждаването, развитието и популяризирането на клубовете по шахмат, по табла и по бордови и ролеви игри към СУ. Също така идеята е да се проведе едно по-мащабно, официално и регламентирано състезание по съответните игри, освен традиционните ежеседмични сбирки на клубовете. Накрая, но не и на последно място – да се съберем много хора и да се забавляваме заедно!

Задачи на проекта:

Първата стъпка бе да определим удобни дати и да осигурим необходимото пространство за провеждане на събитието. Последва изборът на целева група и определянето на необходимите материални ресурси. Предстои да бъде осигурен наградният фонд, както и други ресурси, свързани с провеждането. Следва още изготвянето на маркетинг стратегия и популяризирането на събитието, както и създаването на график за самото мероприятие. Трябва да се осигури също човешкият ресурс, а дни преди началото на турнира - да се проведе и среща на място, когато да се подготвят залите, където ще се състоят игрите, и да се разпределят задачи между организаторите и доборовлците. В деня на самото събитие следва да се изпълнят предварително предвидените по графика дейности, а също помощни и нововъзникнали такива.

Целева група:

Студенти и преподаватели от СУ, ученици от СМГ и НПМГ.

График на проекта:

определяне име и дати на събитието;
осигуряване на зали и на необходимите ресурси за провеждането;
маркетинг кампания – разпространение на информация и пускане на регистрация;
предварителна подготовка на място;
провеждане.

Необходими ресурси:

човешки ресурси;
рекламни материали;
комплекти за шахмат;
часовници;
комплекти за табла;
настолни и ролеви игри;
други.

Финансово описание на проекта:

Награден фонд:
Турнир по шахмат:
1. място – 250 лв. (ваучер)
2. място – 150 лв. (ваучер)
3. място – 100 лв. (ваучер)
Турнир по табла:
1. място – 250 лв. (ваучер)
2. място – 150 лв. (ваучер)
3. място – 100 лв. (ваучер)
Турнир по бордови игри:
6 бр. настолни игри, всяка на стойност между 40 и 80 лв. – общо до 375 лв. (таван)
Други:
4 бр. настолни игри, всяка на стойност между 20 и 30 лв. – общо до 100 лв. (таван)

Рекламни материали:
25 плаката (A3, цветно/бяло) – общо до 25 лв. (таван)

ОБЩО: 1500 лв. (таван)

Партньори на проекта:

Студентски съвет; Деканат на ФМИ.