Описание на проекта

Описание на проекта:

Проектът представлява национална кръводарителска кампания.

Цели на проекта:

Осигуряване на кръв за медицински цели, както и поощряване на кръводаряването, поради огромната му значимост при спасяването на човешки животи.

Задачи на проекта:

Осигуряване на необходимите условия за кръводаряване.
Осигуряване на материали, които да бъдат предоставени на кръводарителите като знак за важността на тяхното дарение.

Целева група:

Хора между 18 - 65 годишна възраст, отговарящи на критериите за кръводаряване.

График на проекта:

Кампанията се провежда на 13.03.2019г. на територията на болница Лозенец.

Необходими ресурси:

Имаме нужда от спонсортвото на Студентски съвет за осигуряване на материали като чаши, папки и химикалки, които да бъдат раздадени в знак на благодарност на кръводарилите.

Финансово описание на проекта:

Нямаме нужда от финансови средства.

Партньори на проекта:

1. Ротаракт 2. Нац. Кръвен център 3. Лозенец 4. АСМБ - СУ