Описание на проекта

Описание на проекта:

Настоящият проект има за цел да организира и реализира „Национална академия по хирургия“. Академията ще се проведе на територията на Медицинският факултет към Софийският университет на 19-21.04.2019година. Целта на тази Академия е студентите медици да придобият нови знания , теоретични и практически, по хирургия , както и да разширят кръгозора си по темата – условие, което със сигурност ще повлияе кариерното развитие на бъдещите лекари.
Реализирането на този проект би допълнило часовете за практически упражнения по хирургия , в които, според реализаторите на проекта, не е отделено достатъчно време за усвояването на тези умения , които биха били безсъмнено от полза на един новозавършил медик, независимо от местоработата му. Добра хирургична култура, какъвто е стремежът на организаторите да се постигне, би била несъмнено незаменима част от практиката на всеки лекар.
Предвидените дейности ще бъдат извършени от екипа на доц. Горнев – завеждащ Клиниката по обща хирургия в УБ Лозенец, бригаден генерал проф. д-р Венцислав Мутафчийски, д.м.н., FACS - директор на Военномедицинска акадедия - София

Цели на проекта:

Конкретната цел на настоящият проект е организирането и провеждането на „Национална академия по хирургия“. Проектът ще се проведе на 19-21.04.2019година на територията на Медицинския факултет към Софийския университет. За целта ще бъдат ангажирани учебни и анатомични зали, както и Аулата на факултета. Подробен план-график ще бъде изготвен допълнително и съгласуван с управлението на Факултета.

Целта на Академията е да предостави възможност на студентите по медицина да придобият знания и практически умения ,които да могат да прилагат в различни условя. Тези умения също биха им били от полза в професионалния живот, както и биха били предпоставка за изграждането на личността и увереността в знанията и способностите. Също така такива умения няма как да не останат незабелязани от менторите им в клиниките - безспорна детерминанта за изграждане на положително мнение. Хирургията във всичките си аспекти, корелира с почти всички медицински специалности. Именно поради тази причина , познания по хирургия, са неизменна част от обучението на един студент , пък и в практиката на един лекар, независимо от специалността му. Академията е една невероятна възможност да се надградят базовите познания заложени в учебният план по медицина във всички акредитирани факултети по медицина. Реализирането й е от водещи , световно доказали се лекари.

Задачи на проекта:

Програмата на академията ще включва две части - теоретична и практическа.
Теоретичната част ще се проведе в Аулата на УБ Лозенец, която ще бъде структурирана в лекционна и дискусионна част. Лекторите ще запознаят аудиторията с основните и повратни точки по съответната тема, както и ще изясняват възникнали проблеми и ще дискутират въпроси които касаят аудиторията. Ангажирането на участниците в практическите занятия ще се извърши като се разделят на малки групи, като всяка група ще има асистент, който ще им показва и обяснява практическите умения. След това ще се даде възможност на участниците да упражнят наученото, като мотото на Академията е „всеки да се научи“. Асистенти ще бъдат хирурзи, специализанти и обучени студенти по медицина, работещи в различни отделения. Качеството на изпълнението ще се следи от доц. Горнев

Целева група:

Основната целева група ще бъдат студентите по медицина от всички Медицински факултети в страната, като условие за участие ще бъде да имат завършен трети курс. Записването ще бъде на безпристрастен принцип , като допускане до участие в Академията ще имат всички, които са се регистрирали по установеният ред.

График на проекта:

Дните на провеждане на проекта са: 19, 20, 21 Април 2019.
През месец Март:
Активна работа и подготовка на демонстратори, набиране на материали необходими за изготвянето на "welcome package",покани, активен PR на самия проект и други задачи изникнали в хода на работа, подсигуряване на залите и техниката (предоставена от факултета) за провеждане на събитието каквто и проверка на тяхната изправност, изработване на визия на събитието, проследяване на регистрацията на участниците, работа с лекторите.
През месец Април:
Довършителна работа и подготовка.
През месец Май:
Събиране на обратна връзка и изготвянето на отчетите

Необходими ресурси:

Кетъринг: Обядите за 3 дена
Канцеларски и принтиране: Покани, списъци, програми, връзки за баджове, баджове и тн.
Медицински консуматив: игли, ръкавици, фибран, хигиенни материали и т.н.
Органи: Сърца, черни дробове, черва, крака и т.н.
Регистрация: "Welcome package", екипи, чаши и т.н.
Социална програма

Финансово описание на проекта:

Кетъринг: 3 000- 4 000 лв
Социална програма: 1 500 - 2 000 лв.
Канцеларски: 200 - 300 лв
Медицински консуматив: 500 - 800 лв
Органи: 500 лв
Регистрация: 1 600 - 2 000 лв

Партньори на проекта:

Към дата на подаването на проекта, няма.