Описание на проекта

Описание на проекта:

Този курс ще се проведе в Санкт Петербург, Русия от Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University в колаборация с Leibniz Universität Hannover. Обхващат се основите, съчетани с актуални научни теми в специфични области на биомедицинското инженерство. Студентите ще разширят знанията си за масовия и топлинен транспорт в човешкото тяло. В лекциите ще се включат и основите на полимерната наука и електрооформянето. Студентите ще прилагат тези основи в областта на тъканното инженерство, инженерното полимерно скеле и дълбоко температурно инженерство (криотехнология).

https://english.spbstu.ru/education/programs/short-term-programs/summer-school/natural-sciences/polymers-biomedicine-electronics/

Цели на проекта:

Целта на този проект е да се обогатят знанията,както и практическият опит на участниците в областта на тяхната специалност. С помощта на този проект както ние,така и нашите колеги ще имаме възможността да се докоснем до модерните методи, които се надяваме да използаме и ние в бъдеще, или още по-добре - да интегрираме внашите лаборатории в България. Ще се запознаем с полимерните импланти, как да проектираме изкуствени бели дробове и бъбреци, както и как да преодолеем недостига на донорни органи, като инженерно изследваме живи сърдечни клапи и съдови присадки в биореактор. За да се даде възможност за дългосрочна наличност, тези инженерни тъкани трябва да се съхраняват при дълбоки температури в специални фризери. Затова ще се запознаем с темите на криобиологията и криотехнологията, за да можем да удовлетворим тези изисквания за съхранение.

Ние ще вземем участие в този проект първо като любители на нашата специалност, след това като възпитаници на Биологически факултет към СУ "Климент Охридски" и не на последно място - като негови представители.

Задачи на проекта:

- Изготвяне и защита на проект в платформата "Диафанум"
- Регистрация на участниците
- Подготовка за представяне на проекта
- Експериментална работа

Целева група:

Теодора Алексиева ОКС “Бакалавър“, спец. “Молекулярна биология”, Фак. № 10823
Петя Димитрова ОКС “Бакалавър“, спец. “Молекулярна биология”, Фак. № 10826, както и всички настоящи и бъдещи студенти на Биологически факултет към СУ "Климент Охридски".

График на проекта:

Дата на пристигане: 13 – 14 Юли 2019
Лекции:15 – 26 Юли 2019
Дата на тръгване: 27 – 28 Юли 2019
Продължителност: 2 седмици

Необходими ресурси:

1. Покриване на такса участие, като:
Ранна регистрация (до 25 март 2019 г.) 510 евро на човек
Нормална регистрация 590 евро на човек
2. Самолетни билети по маршрут София – Санкт Петербург – София
3. Нощувки за 14 дни по 9 евро на вечер на човек
4. Дневни за 14 дни по 20 евро на ден на човек

Финансово описание на проекта:

1. Такса участие в размер на 510 евро (до 25 март 2019 г.) х 2 души = 1020 евро
Без ранно записване – 590 евро х 2 души = 1180 евро
2. Самолетни билети по маршрут София – Санкт Петербург – София за 2 души – по ЗОП
3. Нощувки – 14 дни х 2 души х 9 евро = 252 евро
4. Дневни – 14 дни х 2 души х 20 евро = 560 евро

Партньори на проекта:

Файлове: