Описание на проекта

Описание на проекта:

Нашият 21-ви век е белязан от поредица събития, които засягат различни сфери.
В момента ние сме изправени пред климатични, икономически и социални кризи, които носят заплахата да разрушат света, който познаваме.
Но това ли е краят? Има ли начин, по който да успеем да променим бъдещето? И възможно ли е да се справим навреме?
Филмът "Living the change" (2018), режисиран от Happen films, дава отговори на този и много други въпроси, като провокира чувството за самосъхранение и оцеляване. Това да живееш природосъобразно не е просто нещо хубаво, което да правиш през свободното си време. Това да нехаеш за околната среда не е нещо нормално. Екзистенциялно важно е да се замислим в тази посока.
Група ентусисти от БФ и ФХФ решихме да започнем дългосрочен проект ЕкоИнициативи. С прожекцията пред студенти от СУ ще поставим началото като представим алтернативни идеи за отговорен и природосъобразен начин на живот.
Също така дискусията в края на филма ще спомогне за предаването на главните идеи, затвърждаване на знанията и вдъхновение за последващи действия.
Поредицата от събития ЕкоИнициативи ще има за цел да подтиква хората около нас да се замислят за начина си на живот и да внесат позитивната промяна, необходима за нашето бъдеще.

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=x3d3rl6id_c

Цели на проекта:

1. Запознаване със същността и мащабите на част от проблемите - продукт на човешката дейност, които застрашават природата.
2. Предоставяне на информация за последствията от климатичните промени.
3. Представяне на алтернативен поглед върху западната консуматорската култура.
4. Информиране на студентите за възможностите за водене на природосъобразен начин на живот.
5. Предоставяне възможност на младите хора с общ интерес към опазването на природата за дискусии и обмяна на опит.
6. Развитие на дейностите на ФСС при БФ и ФХФ и популяризирането им сред студентите.
7. Вдъхновяване на младите хора за позитивна промяна.

Задачи на проекта:

- Поставяне на начало на серия от събития на екологична тематика, които да ангажират студентите от СУ.
- Активна колаборация с възродения Еко клуб ЮНЕСКО към СУ..
- Информиране на максимален брой студенти от ФХФ и БФ, които да посетят прожекцията и бъдещите събития.
- Популяризиране на идеята за устойчив начин на живот.
- Провеждане на информационна дискусия.
- Развиване на популярността сред студентите на ФСС при БФ и ФХФ.
- Привличане на медийно внимание към темата.

Целева група:

Студенти от СУ (ФХФ, БФ) и всеки заинтересован от темата.

График на проекта:

1. Сформиране на екип, който да отговаря за проекта - студенти от ФХФ и БФ.
2. Избиране на дата за прожекцията (18-22.02 - седмицата)
3. Написване на проект за финансиране към Студентски съвет.
4. Свързване с Еко Клуб ЮНЕКО.
5. Защита на проекта пред УС на СС. - 7.03.2019
6. Плащане на лиценза за филма на Happen films.
7.Запазване на зала във ФХФ.
8. Подготовка на субтитри на български eзик от студенти от факултетните студентски съвети.
9. Информационна кампания: Разлепване на плакати, създаване на събитие във фейсбук, споделяне по всички информационни канали.
10. Закупуване на награди, с които да бъде насърчен природосъобразния живот и бъдат поощрени посетилите събитието.
11. Провеждане на събитието - прожекция, дискусия, томбола с награди.

Необходими ресурси:

Финансови и материални:
- такса лиценз
- награди за гостите (платнена торбичка или чаша за многократна употреба)
- Зала, оборудване (проектор)
- плакати
Човешки
- доброволци (студенти от БФ и ФХФ, Еко клуб ЮНЕКО)

Финансово описание на проекта:

Лиценз към Happen films - 45 лв.
Награди за участвалите във събитието - до 60 лв.
Плакати - 10 броя.

Партньори на проекта:

Студенти от ФСС при ФХФ и ФСС при БФ, Еко Клуб ЮНЕКО, Студентски съвет