Описание на проекта

Описание на проекта:

Между 1-ви и 12-ти април, 2019 г. в Виена, Австрия се провежда ежегодната среща на подкомитета по право на Комитета за мирно използване на космоса, орган на общото събрание ООН. Ежегодно по време на тези срещи се обсъждат и приeмат доклади относно дейността на комитета, новоприети резолюции на Общото Събрание на ООН, както и развитието на космическото право до този момент. Срещите са от значение, тъй като именно този комитет е натоварен със задачата да насърчава и проучва развитието на международното космическо право, както и правните проблеми които възникват при прилагането му. Студенти с интерес към космическото право имат възможност да вземат участие като присъстват и участват в дискусиите по време на срещите на комитета, като придобият от първа ръка впечатления и знания за текущото състояние на космическото право. За пръв път има възможност за България да изпрати представители, които да вземат участие и да наблюдават сесиите на комитета, отчасти заради блестящото представяне на международното състезание по космическо право Манфред Лакс. Макар да се провежда за 27-ма поредна година, България за първи път излъчва отбор по за състезанието, състоящ се от студенти от Софийски университет, а именно Николета Василева, Светлозара Стоянова и Недко Радев, които стигат до финал на европейските кръгове в Лисабон през Май 2018 г. Насърчени от успеха, Софийски университет за втора година формира отбор, които да вземе участие в състезанието, който е и целевата група на проекта. За отбора ще е съществено преимущество да вземе участие и да присъства на сесиите на комитета, тъй като темите които ще се дискутират пряко засягат темата на казуса за състезанието тази година, а именно използването на Луната за извличане на полезни изкопаеми и отговорност за щети при настъпил инцидент и риск за живота на астронавтите. Предвид това, участието ще бъде още по-ценно и ще доведе до още по благотворни резултати за представянето на 2019-тото издание на Манфред Лакс през май 2019.

Цели на проекта:

Целта на участието е да получим най-добрата възможна подготовка за състезанието по Космическо право Манфред Лакс, за отбора на Софийски университет и да имаме оптимални шансове за добро класиране, както и да представим достойно България пред останалите отбори.
Също така създаване на впечатленията, и задълбочаване на знанията на отбора относно един от основните органи на общото събрание на ООН що се отнася до космическото право, както и контакти с признати професионалисти в областта на космическото право.

Задачи на проекта:

Целодневни лекции и дискусии, както и нетуорк събития

Целева група:

Отборът на Софийски университет за международното състезание по космическо право Манфред Лакс
Недко Радев - 5-ти курс право
Николета Василева - 4-ти курс международни отношения
Велиана Събчева - 4-ти курс право

График на проекта:

31.03.2019 – Пътуване до Виена
01.04.2019 – Откриване и първи ден от конференцията
02.04.2019 – Втори ден от конференцията
03.04.2019 – Пътуване към България

Необходими ресурси:

Необходими са финансови ресурси за цялостно или частично покриване на разходите за транспорт, нощувки и дневни.

Финансово описание на проекта:

1. Квартира – 1170 евро
Дo 130 евро X 3 нощувки X 3 души = 1170 евро

2. Дневни
35 евро х 3 дни х 3 души = 315 евро
3. - транспорт / самолетни билети: София - Виена - София

Общо: 1485 евро + самолетни билети около 240 лв. на човек, гледано към 23.02.19

изчислено по Приложение № 2 към чл. 15, ал. 1, чл. 17, чл. 22, чл. 23, ал. 1, чл. 29, ал. 2, чл. 37, ал. 2 и 4 и § 5 от преходните и заключителните разпоредби
на Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина. В сила от 01.07.2004 г., приета с ПМС № 115 от 03.06.2004 г.

Партньори на проекта:

Не получаваме друго финансиране, поради което разчитаме на студентски съвет да направи това пътуване възможно