Описание на проекта

Описание на проекта:

В Централното фоайе в Ректората на Софийския университет ще се проведе второто изложение на студентските клубове, действащи на територията на Университета. Събитието е организирано от Студентския съвет. Под мотото „Разни клубове, разни интереси Vol.2“ в рамките на два дни на 6 и 7 март 2018 г. над 30 различни клуба ще представят дейността си пред своите колегите от всички факултети.

На изложението „Разни клубове, разни интереси“ студентите могат да се запознаят и с Университетския аварийно-спасителен отряд, Студентския дипломатически клуб, Клуба по дебати, Театър-лаборатория „Алма алтер“, "Еко клуб", "Бизнес клуб", "ISHA", "IGEM" и други.

Клубовете, в които могат да участват студентите, са в най-различни сфери – право, политология, история, клуб „Еразъм“, бордови игри и други. Любителите на дивата природа могат да се запознаят с дейността на Клуб „С.О.Р.Е.Ц“, а любителите на химията – с „Корпус за бързо гърмене“.

Цели на проекта:

Клубовете ще имат шанс да наберат нови членове, тъй като събитието се провежда на комуникативно място в Ректората. От друга страна, това ще сплоти клубовете и по този начин да се родят идеи за нови и съвместни събития. Новите клубове на територията на университета ще могат да се запознаят с по-стари клубове,което ще им даде шанс за обмяна на опит.

Задачи на проекта:

Представяне на клубовете пред студентите на Софийски Университет и запознаване с тяхната дейност.

Целева група:

Всички стунденти на СУ "Свети Климент Охридски".

График на проекта:

06.03 (сряда) от 10:00 до 16:00
07.03 (четвъртък) от 10:00 до 16:00

Необходими ресурси:

Необходими са финансови ресурси за кетъринг и плакати.

Плакати формат А3 - 20бр.
Сандвичи тип тост - 100бр.
Банани - 100бр.
Ябълки - 100бр.
Минерални води от 500мл - 150бр.

Финансово описание на проекта:

-

Партньори на проекта:

Файлове: