Описание на проекта

Описание на проекта:

Международната федерация на асоциациите на студентите по медицина“ (IFMSA) е неправителствена организация, представляваща сдружение на студентите по медицина. Тя е основана през маи 1951 г. и в момента има 102 национални членски организации от 95 страни на шест континента. През август 1993, АСМБ е приета за кандидат – член. След едногодишен изпитателен срок е приета за пълноправен член по време на 44-та Генерална асамблея на IFMSA. Понастоящем, АСМБ е една от 70-те страни членки от общо 107, които имат право на глас в Генералната асамблея на Федерацията.Генералните Асамблии са две – през март и през август месец. Августовската Генерална Асамблея през 2016 год. ще бъде в МЕКСИКО – от 01 дo
07.08.2016 година.

Всеки активен студент по медицина, член на едно от шестте АСМБта в България, има право да кандидатства и да бъде избран за делегат, представляваш АСМБ на международно ниво.
За да бъдеш, един от делегати на GA, трябва да отговаряш на следните изисквания:
– да си член на АСМБ;
– да си бил активен член на АСМБ или някое от АСМБтата;
– да имаш амбицията да се развиваш, както на Национално, така и на международно ниво;
– да си посетил поне една Национална Среща на АСМБ;
– да нямаш наказания след посещение на предишни международни събития от името на АСМБ – непопълнени отчети, непредставени документи и др.
– кандидатурата ти да е подкрепена от Управителния Съвет на АСМБ в твоя Медицински Факултет.

Повече информация отностно протичането на ГА, може да намерите на офиц.саи т на събитието : http://test.am2016mexico.org/

Цели на проекта:

Участието на студентите от Медицински факултет на Софийски университет на международната среща ще допринесе за създаването на стабилни връзки и поддържането на вече установените такива с чуждестранни университети. Това ще подпомогне процеса на утвърждаване името на Софийски университет на Световно ниво.
Повишаване на студентската мобилност – по време на Генералната асемблея се осъществява сключване на договори за международен обмен между членовете на IFMSA, които са представители на медицински университети от 126 страни. Тези обменни програми повишават качеството на медицинското образование на студентите от Софийски университет, както и увеличават престижа на Университета на международно ниво. Чуждестранните студентите (140) изкарали обмена си в СУ за периода 2010-2015 са изключително доволни от придобитите знания, умения и социални контакти.
Обогатяват се знанията и уменията на студентите – на Генералната асамблея студентите обменят познания в сферата на медицинското образование и различните здравни системи. Това допринася студентите по медицина от Софийски университет да изградят мнение за плюсовете и минусите на различни здравни политики, което ще допринесе за подобряване качеството на медицината в България.
Колаборацията на СС със студенти от МФ ще спомогне развитието на дейността и популяризиране на името на СС сред студентите в СУ и всички медицински университети в страната.

Задачи на проекта:

Конкретните дейности, които ще доведат до реализацията на проекта.
Иванета Недкова е единственият делегат от Софийски Университет избран да присъства на събитието. Като национален отговорник за обмените в България нейното присъствие е от изключителна важност на Августовската Генерална асамблея, се сключват договорите за обмен за следващата година. Чрез осъществяване на контакти се подпомага привличането на повече международни студенти в Софийски университет. Иванета ще работи за развитието на студентска мрежа, което ще допринесе за обогатяването на името на Софийски университет.
Като доказателство за активната дейност на Иванета, тя бе избрана от международния екип по обмен, да помага по време на събитието в сесиите на комитета. Тази позиция е изключително отговорна, и само 4 човека от цял свят могат да бъдат част от екипа. Именно заради гласуваното й доверие, тя не може да пропусне шанса да представи Университета и България по най-достойния начин.

Целева група:

Целева група на проекта, вкл. пряко и косвено засегнатите.
Пряко се засяга знанията и уменията на кандидата - Иванета Недкова
Косвено се засяга позицията на Софийски университет на международната сцена и Световната класация за престижни университети. Още – участието на студенти от СУ на международна среща ще рефлектира косвено на качеството на медицинското образование в България, както и здравния стандарт в България. Обогатяват се знанията на всички студенти по медицина както в медицински факултет на СУ, така и студентите от всички медицински университети в страната. На международната среща се придобиват също умения и знания за подобряване на здравната култура на обществото и като цяло за подобряване на здравният стандарт в различните страни.

График на проекта:

График за осъществяване на дейностите, всяка нова дата се записва на отделен ред.
1. ДО 25.05 .2016г закупуване на самолетни билети на Иванета до Пуебла, Мексико
2. До 25.05.2016г. плащане на таксата участие.
3. Подготовка за срещата – 4 срещи през месец юни и юли
4. 01-07 август 2016 - участие в Августовската генерална асамблея на IFMSA.
5. 22.08.2016г. –представяне на отчетите от дейност на делегатите по време на срещата.

Необходими ресурси:

Финансов ресурс:
- Такса участие за един делегат, която включва 6 нощувки, с храна
- Самолетни билети отиване-връщане за делегата Иванета Недкова

Финансово описание на проекта:

Такса участие - 480 лв.
Самолетни билети – Lufthansa + Condor (Sofia – Frankfurt – Cancun – Puebla 31.08.2016 , Puebla – Cancun – Frankfurt – Sofia 07.08.2016) – 2960 лв.
Общо: 3440лв.

Партньори на проекта: