Описание на проекта

Описание на проекта:

Иновативно културно събитие, обхващащо в себе си няколко дейности, фигуриращи в комисията по култура. Събитие предразполагащо студентите да разгърнат своя потенциал и да покажат своите таланти, защото както знаем в нашия университет има много познати и непознати талантливи студенти.

Цели на проекта:

Проектът цели да амбицира студентите да бъдат положително настроени, креативни и продуктивни в своето творчество. Това събитие дава на студентите пълна свобода в творчеството, която произлиза от общирната тема, в която всеки студент на СУ може да изрази любовта си към нещо важно и ценно за него.
Очакваните резултати са популяризиране и разкриване на талантите и творчеството на студентите, както и стимулирането на развитието им в тази светлина. Както и незабравими мигове от церемонията на награждаването на победителите представляваща коктейл и концерт, за всички желаещи да присъстват на събитието студенти на СУ.

Задачи на проекта:

Задачите на проекта са:
Провеждане на четирите конкурса за:
1. Творба-стихотворение, съчинение, есе, приказка или друг вид литературна творба.
2. Песен/ текст на песен-свързана с любовта.
3.Фотография-кадър олицетворяващ любовта.
4. Катрина/ рисунка изобразяваща любовта.

Организиране и провеждане на церемония за награждаване на победителите в четирите кръга и концерт.

Целева група:

Проекта е пряко насочен към студенти на СУ и тяхното творческо развитие.

График на проекта:

Изложба на получените и отличилите се творби от 18.03.2019г.-22.03.2019г.
Церемония, концерт на 21.032019г.

Необходими ресурси:

Човешки, финансови и информативни

Финансово описание на проекта:

Финансовият план ще бъде изготвен на база на фирмите с които ще се работи за осъществяването на събитието и ще бъде подробно представен.
Молим за финансиране на:
1. Награди за отличилите се студенти-4 награди.
2. Изложбени платна за изложбата във фоайето на творбите на студентите в различните кръгове.
3. Кетъринг за 150 човека- храна и напитки
4. Наем на техника за моментни снимки запечатващи неповторимите моменти на студентите присъстващи на събитието.
5. DJ/ заплащане- gift card на студент изпълняващ тези функции.
6.Украса.

Партньори на проекта: