Описание на проекта

Описание на проекта:

През пролетта на 2018 г. във Факултет по химия и фармация на Софийски Университет "Св. Климент Охридски" успешно се проведе първата Национална студентска конференция по фармацевтични и химични науки. Тя получи положителни отзиви от химичната и фармацевтична индустрия, от съсловието на фармацевтите, от всички гости и колеги. Чувстваме се удовлетворени от това, че инициативата провокира мисленето на много студенти и това допринесе за постигане на високи научни резултати. Успешното провеждане на Конференцията ни мотивира да сформираме нов Иницативен комитет от студенти във ФХФ и да организираме втора Национална студентска конференция по фармацевтични и химични науки.

Цели на проекта:

Целта на Конференцията е да предостави широко поле на изява за научно - изследователска дейност на студенти и докторанти. Идеята, около която е обединен целият Инициативен комитет е: Място на събитието - Факултет по химия и фармация; Време - 4 и 5 април 2019 г. в Аудитория 130 на ФХФ. Желаещите да се включат в Конференцията могат да покажат своите знания и постижения в областта на: фармакология, токсикология, фармакотерапия, лекарствени технологии, биофармация, фармацевтичен анализ, социална фармация, фармакоикономика, фармацевтичен мениджмънт и маркетинг, фармацевтични грижи, фармакогнозия и химични науки. Програмата ще включва научни доклади и постерна сесия. Водещи на конференцията и модератори ще бъдат студенти, като за съучастие ще бъдат поканени и преподаватели. Предвиждаме самостоятелен панел по откриване и приветствия.

Задачи на проекта:

За участие в Конференцията са поканени студенти от всички фармацевтични и химически (природни) факултети в България, като сме уведомили надлежно, както студентските им съвети, така също Деканите и Ректорите на съответните висши училища. Институционално представителство - На предварителен етап анонсирахме инициативата пред Изпълнителна агенция по лекарствата, Български фармацевтичен съюз и Ректора на СУ ”Св. Климент Охридски”. Получихме писменото им съгласие Научната конференция да се проведе под техния патронаж, което ще гарантира и институционалност на проявата от висок порядък. Планираме да потърсим подкрепа и от национално представените организации на фармацевтичната индустрия. При наличие на съгласие от тяхна страна, в програмата ще бъдат отворени допълнителни панели за институционално представяне и продуктови презентации.

Целева група:

Основната целева група са студентите и докторантите на Факултета по химия и фармация и всички студенти и докторанти в страната, обучаващи се в химически специалности и фармация.

График на проекта:

Възможно най-кратки срокове, но не по-късно от 5 март за винилните платна и 29 март за всички останали материали.

Необходими ресурси:

Партньорство със Студентския съвет на СУ - използване на информационните ресурси на СС и СУ- сайт и facebook страница. Осигуряване на рекламни платна с лого и инициали на СС по време на Конференцията. Използване логото на СС като ключов партньор на събитието. Финансова подкрепа от СС за осигуряване на рекламни материали за събитието. Присъствие на Председателя и членове на СС на церемониите по официалното откриване и закриване на конференцията.

Финансово описание на проекта:

500 броя химикалки с лого на събитието - максимална цена за 1 бр. - 0,90 лв (общо 450 лв);
500 броя картонени папки с лого на събитието и пълнеж за папките - максимална цена за 1 бр. - 1,00 лв (общо 500 лв) - по цена от университетско издателство;
500 броя книжки за конференцията - максимална цена за 1 бр. - 3,50 лв. (общо 1750 лв.) - по цена от университетско издателство;
400 броя връзки за баджове + калъф - максимална цена за 1 бр. - 1,90 лв (общо 760 лв);
350 броя раници с лого на събитието - максимална цена за 1 бр. - 12,40 лв. (общо 4340 лв.)
рекламни винилни банери (няколко на брой), които ще бъдат позиционирани в сградата на ФХФ и Ректората - максимално разрешена сума: 235 лв
ОБЩА прогнозна максимална сума: 6696 лв. (без ДДС); 8035 лв (с ДДС) Важно уточнение - ще бъдат заявени възможно най-евтините и приемливи неща, за да бъдат използвани максимално малко разходи. Посочените цени са прогнозни и максимално допустими.

Партньори на проекта:

Патронаж на Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата - маг. фарм. Богдан Кирилов (потвръдено); Патронаж на Председателя на УС на Българския фармацевтичен съюз - проф. Илко Гетов (потвърдено); Патронаж на Ректора на СУ - проф. Анастас Герджиков (потвърдено); Съфинансиране от партньори - осигурени 1 коктейл за 400 души и 5 кафе паузи (осигурено); Съфинансиране от партньори - пълна изработка на уеб сайт за събитието (осигурено); Партньорство със Студентски съвет на СУ - реклама и присъствие. В момента се преговаря с медии за осигуряване на партньорство, с РФК - София и фирми в областта на фармацията. Екип на Инициативния комитет: 1. Стефка Стоянова – ПРЕДСЕДАТЕЛ - студент по фармация, V курс, председател на Факултетния студентски съвет към ФХФ, член на ФС на ФХФ при СУ 2. Доника Кангалова - студент по фармация, V курс 3. Ивета Стамболийска - студент по фармация, IV курс 4. Дона Далева - студент по фармация, IV курс 5. Антоан Рангелов - студент по фармация, I курс 6. Цветелина Герговска - студент по фармация, V курс 7. Венцислав Димитров – студент по фармация, V курс 8. Мирослав Мирчев - студент по фармация, V курс 9. Александра Соколова - студент по фармация, V курс 10. Ангел Даков - студент по фармация, V курс 11. Светлозар Кирилов - студент по фармация, III курс 12. Янислав Данчовски - студент специалност „Химия", III курс 13. Гергана Лазарова - завършил маг. фарм от втория випуск на ФХФ 14. Симеон Георгиев - завършил маг. фарм от втория випуск на ФХФ