Описание на проекта

Описание на проекта:

Web Summit е една от най-ефективните международни софтуерни конференции в света. Конференцията помага на разработчиците да научат най-новите технологии за разработка на програми за Интернет. Web Summit Lisbon също помага на разработчиците, технологичните компании и стартиращите фирми да създадат добра мрежа между тях.

През септември 2019 Тошко Тодоров е избран за участник чрез профила му в https://github.com, най-голямото хранилище за софтуер с отворен програмен код.

Цели на проекта:

Популяризиране на СУ "Св. Климент Охридски" на голям международен ИТ форум.

Задачи на проекта:

1. Развиване престижа на СУ "Св. Климент Охридски" като обучаващата и научна институция с изяви в сферата на ИТ технологиите.
2. Участие в конференция Web Summit Lisbon 04-07.11.2019г.

Целева група:

Учащи и работещи в СУ "Св. Климент Охридски" специалисти от сферата на Web технологиите.

График на проекта:

1. Подготовка за участие в конференция Web Summit Lisbon, като докторант на СУ "Св. Климент Охридски".
2. Участие в конференция Web Summit Lisbon 04-07.11.2019г.

Необходими ресурси:

1. Билет за участие.
2. Подготовка по Web технологиите.
3. Подготовка по чужд език, английски.
4. Настаняване и изхранване за 4 дни и 3 вечери в Лисабон.
5. Пътни разходи.

Финансово описание на проекта:

140 Euro дневни
90 Euro нощувки
400 Euro за пътни

Партньори на проекта:

1. https://github.com, поема билетa за участие. 2. Факултет по математика и информатика предоставя материали за подготовка в сферата на Web технологиите и експерти в същата област.

Файлове: