Описание на проекта

Описание на проекта:

iGEM (International Genetically Engineered Machines) е най-голямото и престижно състезание по синтетична биология в света. Участиниците в него се оценяват въз основа изготвения и изработен от тях реален научен проект. Изборът на тема трябва да бъде фокусиран върху належащ обществен проблем, чието решение трябва да бъде постигнато посредством синтетично биологични средства. Благодарение на това, iGEM представлява един отличен старт за развитие на младите учени в България и насочването на техните усилия в полза на обществото.
В процеса на разработване на проекта, участващите студенти от Софийски университет придобиват безценен опит в различни области, като работа в реална лабораторна среда, усвояване на набор от умения в областта на генното инженерство, работа с високотехнологична и експериментална апаратура и запознаване с актуалните научни достижения.
Допълнително, всеки iGEM отбор има за задача да изготви и проведе активна кампания с редица научни семинари и презентации по водещи научни теми. Провеждането им позволява на участниците да доразвият своите презентационни умения, като особено се набляга на работата в екип.
Задължително условие за участие в iGEM са и множеството социални мероприятия. Чрез тях студентите на Софийски университет популяризират науката и предават своя ентусиазъм на хора от всички възрасти. Предишните отбори участваха в редица подобни събития, като Софийски фестивал на науката и Европейската Нощ на Учените. Там бяха представени интерактивни биологични експерименти пред стотици заинтересовани зрители.
Финалът на състезанието се провежда ежегодно в Бостън, щата Масачузец (САЩ). Там всички отбори изнасят презентации и представят постери за разработените от тях научни проекти. На това събитие участниците имат уникалния шанс да се запознаят със световно известни учени, Нобелови лауреати, лидери от водещи световни компании, студенти от най-добрите университети в цял свят и много други хора с интереси в науката. Там е и мястото, където Софийски университет трябва да бъде представен достойно.
За четвърта поредна година, България има отбор-участник, като до този момент имаме спечелени два бронзови и един сребърен медал. Тази година, отново Софийски университет излъчва всички студенти, участващи в отбора – Микаела Станчева, Ася Николова, Цвета Цанова и Иван Пашов. Те ще се борят за единственото все още липсващо ни отличие – златен медал.
Досега, iGEM отборите успяха да постигнат много, благодарение на щедрата подкрепа на Студентски съвет на Софийски университет. Бяха успешно разработени два иновативни научни проекта, базирани на наскоро откритата и натрупала популярност система CRISPR/Cas9. Имаме участия в голям брой събития („Аз, инженерът“, Софийски фестивал на науката, FISSION Фестивал на науката в Американски колеж, Европейска нощ на учените, „Разни клубове, разни интереси“ и други), като на всяко от тях щандът и презентациите на отбора се радваха на голям интерес. Материалите, предоставени от iGEM, бяха използвани при изработването на шест дипломни работи на студенти от Софийски университет, които бяха оценени с отлична оценка, а в момента още две дипломни работи са в процес на разработка. Интересни конструкти, създадени от iGEM лаборатории от цял свят, бяха дарени на студентите от Биологически факултет на Софийски университет. Най-обещаващите от тях бяха интегрирани в циклите с упражнения на четири специалности. Благодарение на това, оказаната до момента помощ от Студентски съвет допринесе и за подобряване обучението на голям брой студенти. Също така, предишен наш проект позволи значително повишаване безопасността на протичане на учебния процес в занятия по мутагенеза, без от това да страда качеството му.
Не на последно място, предоставените от iGEM цветни конструкти значително поевтиниха и ускориха ключови стъпки в упражненията по Генно инженерство, правейки ги по-достъпни за студентите.
Миналогодишният отбор успя да замине, да представи своя проект и да се завърне достойно в България с бронзово отличие благодарение на помощта на Студентски съвет на Софийски университет. Заслужава отбелязване факта, че нашите студенти успяха да изместят колегите си от Harvard, което не е често срещано явление. Студентите ни показаха, че с цената на много труд, усилия и лишения може да се постигне крайната цел – по-будно младо научно общество. Техният успех е силна мотивация за нас, новите участници, които с нетърпение очаквахме сформирането на тазгодишния отбор. Ние ще продължим тази добра за младите учени инициатива и ще надградим постигнатото, давайки тласък за реализацията на студентите на Софийски университет в България. При многобройните ни медийни участия, публични изяви и кампании, ще изкажем своите благодарности към Студентски съвет, както и ще представим нашата Алма матер по достоен начин.

Цели на проекта:

- Подобряване предишните постижения на отбора и спечелване на медал за България
- Изравняване на нивото на обучение на студенти от Софийски университет до това на студенти от водещи световни образователни институции (Harvard, CalTech, MIT)
- Реализиране на високотехнологичен и обществено значим научен проект целящ откриването на нови компоненти с антибиотична активност с водеща роля на студенти от Софийски университет
- Популяризиране на формата iGEM в България, нашите достижения до този момент и затвърждаване на българското участие в състезанието
- Изграждане на устойчив интерес към науката у повече млади хора и доказване, че има бъдеще в научната сфера и у нас
- Подобряване на учебния процес в Софийски университет

Задачи на проекта:

Изпълнени:
- Сформиране на iGEM отбор на България за 2019-та година
- Избор на тематика на научния проект

Предстоящи:
- Изготвяне и защита на проект в платформата "Диафанум"
- Намиране на допълнителни спонсори
- Регистрация на отбора
- Лабораторна работа
- PR кампании
- Подготовка за представяне на проекта
- Регистриране за финалите в Бостън
- Представяне на проекта на финалите в Бостън
- Завръщане в България и медийни участия

Целева група:

Отборът на iGEM Bulgaria за 2019-та година:

Микаела Красимирова Станчева - ОКС “Бакалавър“, спец. “Молекулярна биология”, Фак. № 10737
Ася Асенова Николова - ОКС “Бакалавър“, спец. “Молекулярна биология”, Фак. № 10748
Цвета Иванова Цанова - ОКС “Бакалавър“, спец. “Молекулярна биология”, Фак. № 10758
Иван Младенов Пашов - ОКС "Магистър", спец. Медицина, Фак. № 70520

График на проекта:

Предоставеният график за реалния научен проект за откриването на нови компоненти с антибиотична активност обхваща периода от 01.03 до 03.11.2018г. Всички дейности са така организирани, че учебната дейност на участващите студенти и останалите им задължения към Софийски университет да не пострада по никакъв начин. Дефинирани са междинни цели, позволяващи мониторинг на постигнатите резултати.

График на научния проект:
01.03 – 31.03 Запознаване с небходимите технологии на теоретично ниво, дизайн на необходимите ДНК конструкти, набавяне на щамове, плазмиди и консумативи от различни локации
01.04 – 30.06 Провеждане на proof of principle експерименти за експресия и пречистване на пептиди с антимикробиална активност
Междинна цел 1 – успешна хетероложна експресия на пептид с известна от литературни данни антимикробиална активност
01.07 – 10.08 Компютърен дизайн на нови антимикробиални пептиди и синтез на необходимите за продуцирането им ДНК последователности
Междинна цел 2 – успешен синтез и функционални тестове на нови антимикробиални пептиди в E.coli
11.08 – 31.08 Определяне на активността на новоизолираните пептиди срещу често използвани Грам - положителни и Грам - отрицателни индикаторни щамове
01.09 – 30.09 Тестване на потенциала на новоизолираните компоненти срещу реални щамове - клинични изолати
Междинна цел 3 – откриване на пептиден компонент с активност срещу реален инфекциозен агент
30.09 – 10.10 Модифициране на части от iGEM регистъра (критерий за медал), подготовка за изпращане на генерираните от нас конструкти до общността (критерий за медал)
11.10 – 20.10 Подготовка за презентацията в Бостън, изготвяне на постер с резултати, изнасяне на презентации в Биологически факултет на Софийски университет с подготвителна и промотираща цел
31.10 - 04.11 Участие на финалите в Бостън

График на социалните кампании:
01.07 – 30.07 организиране на презентации за неспециалисти на тема генно инженерство и синтетична биология
01.09 – 30.09 Нощ на учените
20.09 – 20.10 ходене по училища
20.09 – 20.10 презентиране в университети (Софийски университет, МУ, ТУ и др.)
Софийски Фестивал на Науката, БиоФест, Разни клубове, разни идеали...

NB! Поради нецикличния характер на останалите социални и медийни прояви, в които отборът планира да участва/организира, задаване на точна времева рамка не е възможно.

Необходими ресурси:

$5,000 USD - 8685.03лв по курс от 18.02.2019г.

Осигурени ресурси:
Лабораторни помещения – достъп до високотехнологична лаборатория, осигурена от БиоИнфоТех (София Тех Парк);
Високотехнологична апаратура, уникална за България – осигурена от БиоИнфоТех;
Човешки ресурс –трима студенти от Биологически факултет и един студент от Медицински факултет на Софийски университет участващи в отбора безвъзмездно; двама ръководители с докторски степени от Германия и Франция, подпомагащи отбора безвъзмездно;
ДНК конструкти – над 550 висококачествени генетични конструкта с най-различни приложения, останали от миналогодишния отбор
Синтез на ДНК конструкти – 3000 долара, предоставен от IDT
Молекулярно-биологични консумативи – осигурени от собствено финансиране на отбора, както и спонсорства от страна на Promega и Zymo Research

NB! След състезанието Студентски съвет получава пълен достъп до конструктите и възможност да разпространява съдържанието ѝ сред всички желаещи студенти на Софийски университет.

Финансово описание на проекта:

Такса за регистрация на отбора - $5,000 USD (8685.03лв по курс от 18.02.2019г.)

Партньори на проекта:

Sofia Tech Park, лаборатория BioInfoTech Студентски съвет при Софийски университет Св. Климент Охридски, Софийски университет, Технически университет Биотехнологични компании: Promega, Zymo Research Медии: BNT2, БТВ, Nova TV, Bloomberg TV, БНР, вестник 24 и много други интернет сайтове и блогове