Описание на проекта

Описание на проекта:

Празникът на японската култура “Бункасай” е ежегодно събитие, организирано от студентите на специалност Японистика в СУ. Провежда се в рамките на един ден и има за цел популяризиране на японската култура в България и запознаване на гостите със специалност Японистика и възможностите, които тя предлага. Ще се проведе за четиринадесета поредна година, като тазгодишната тема е “ Светът на японските духове Йōкай”.
Празникът включва в себе си различни сценични изяви, демонстрации, презентации, уъркшопове, интерактивни игри с образователен характер и др. Състои от две части – сценична и извънсценична. Сценичната част представлява пиеса, базирана на приказка от японския фолклор, музикално изпълнение, традиционни и модерни танци. Извънсценичната част се състои от уъркшоп-стаи с различна тематика, които запознават гостите с различни аспекти на японската култура, както и с дейността на специалност Японистика. Някои от стаите са: калиграфия, стая на ужасите “кайдан”, стая „ракуго“ – традиционно японско театрално изкуство, “чайна” стая, работилничка за оригами, информационна стая за специалността, обличане на лятно кимоно “юката” и др.
Подготовката за “Бункасай“ започна още през ноември 2018 г. Студентите от първи до четвърти курс организираха срещи, на които решиха каква да е концепцията на събитието и какъв да е начинът, по който тази концепция да бъде осъществена в съответната година. Тази година темата е свързана с йōкай – мистични същества от японския фолклор. Повечето от тях представляват животни с антропоморфен вид, които притежават вълшебни сили и умеят да общуват с хората. На тазгодишния бункасай гостите ще могат да се запознаят с тези мистични създания посредством запленяващите сценични изпълнения и интерактивните уъркшоп-стаи, които студентите от специалност Японистика ще подготвят.
Събитието има за цел да бъде увлекателно и информативно, а гостите да се докоснат до японските култура, мислене и естетика. За тази цел студентите на доброволни начала се разделят на групи, като, поради сравнително малкия им брой, често има хора, ангажирани с няколко различни проекта. Включват се и японски студенти, учещи в университета през текущата година. Всичко се съгласува с преподавателите от специалност Японистика, които в случай на нужда дават напътствия и съвети за ефективното осъществяване на проекта.
През учебната година се изготвя сценарий за пиесата и за сценичната част като цяло, правят се репетиции на танците, изготвят се програмите за уъркшоповете и се изясняват материалните и финансовите нужди за реализацията на проекта. Рекламата на събитието започва в средата на април в социалните мрежи, чрез плакати и покани. Също така, студенти от специалност Японистика посещават училища, където представят събитието пред гимназисти. В средата на май са финалните приготовления и репетиции.

Линкове към предишните издания на празника, където могат да бъдат намерени снимки, видеа, отзиви и коментари на гостите:
Бункасай 2013: https://www.facebook.com/events/148249918695623/
Бункасай 2014: https://www.facebook.com/events/517150111728231/
Бункасай 2015: https://www.facebook.com/events/387067391484498/
Бункасай 2016: https://www.facebook.com/events/1734733563465237/
Бункасай 2017: https://www.facebook.com/events/240977626378543/
Бункасай 2018: https://www.facebook.com/events/1931161066925105/

Цели на проекта:

Четиринадесети празник на японската култура Бункасай – „Светът на японските духове Йōкай“ има за цел:
На първо място, да обогати знанията на българската публика за особеностите на традиционната японска култура, език и народ.
На второ място, празникът цели да запознае бъдещите кандидат-студенти с възможностите, които една от най-желаните специалности във ФКНФ - специалност Японистика, предлага, както и с условията на учене, материалната база, преподавателския екип и потенциалните им бъдещи колеги.
Също така чрез планирането и осъществяването на събитие от подобен мащаб (особено за сравнително малка специалност) целта е да демонстрираме на всички посетители какви възможности предлага университетът и на какво са способни неговите студенти.
Безспорно с организирането на „Бункасай“ целим и да допринесем за поддържането на връзките и партньорствата най-вече с Посолството на Япония в Република България, но и с различните училища и школи по японски език, както и с клубове и организации, свързани с японската култура, благодарение на които всяка година млади хора се вдъхновяват да постъпят в специалността.
Не на последно място събитието цели да достигне и надмине миналите издания на празника.

Задачи на проекта:

Задачи за сценичната част: Състои се от приветствени речи от организаторите към официалните гости на събитието, пиеса, базирана на приказка от японския фолклор, музикално изпълнение, традиционни и модерни танци. Пиесата и танците целят да представят японската култура по развлекателен начин, достъпен за всички възрасти.
Задачи за извънсценичната част:
Състои се от интерактивни уъркшоп-стаи на различна тематика. Те целят да дадат възможност на гостите да се докоснат до традиционните японски изкуства и културни дейности, като в демонстрациите ще са вплетени аспекти от японския фолклор, най-вече мистичните духове йōкай. Освен уъркшоп-стаи сме предвидили японски „чайна” и „ракуго” стаи, както и хранителни щандове „ятаи”, които са се доказали като изключително популярни сред посетителите.

Целева група:

В целевата група попадат:
Ученици, които обмислят да продължат образованието си в Софийски университет и имат интерес към японската култура.
Студентите от Софийски университет – както тези от ФКНФ, така и от други факултети, които биха искали да разширят познанията си за Япония.
Студентите от специалност “Японистика”, за които това събитие е добра възможност за сплотяване и за задълбочаване на познанията по темата на фестивала.
Всеки, който има интерес към японската култура и би искал да се наслади на традиционни японски ритуали и практики от периода Едо като бойни изкуства, игри, калиграфия и др.
Японците, пребиваващи в България – студенти, преподаватели, дипломати и др., чието посещение допринася за положителното развитие на двустранните културни и дипломатически отношения между България и Япония.
Не на последно място – широката публика. Входът е свободен. Както сценичната, така и извънсценичната част са подбрани така, че да са лесно разбираеми и достъпни за всекиго. Предишните издания на събитието се радват на голям успех и отразяване в родните медии.

График на проекта:

02.11.2018 – 04.01.2019 – Избиране на главни отговорници и тема, обсъждане на идеи и изграждане на цялостна концепция за събитието.
04.01 – 17.02.2019 – Изграждане на програмата на събитието и разпределяне на роли и задачи. Редовни срещи с организаторите и изготвяне на материален и финансов план. Съставяне на сценарий за сценичната част.
17.02 – 17.05.2019 – Редовни организационни срещи, репетиции, изработване на декори и украса. Кампания по популяризиране на събитието.
17.05 – 18.05.2019 – Подготовка на залите и генерална репетиция.
19.05.2019 – Провеждане на събитието.
20.05 – 03.06.2019 - Съставяне на описателен и финансов отчет на събитието. Представяне на отчетите пред Студентски съвет.

Необходими ресурси:

Човешки ресурс – студентите от специалност Японистика, японски студенти на обмен в СУ.
Административен ресурс – одобрение за ползване на материална база (сградата на Центъра за източни езици и култури - ЦИЕК) от управителя на сградата и ръководители на катедри; Одобрение на проект за финансиране на събитието от СС.
Материална база – сградата на ЦИЕК, аудиторни зали.
Техника – озвучителна техника, проектори, компютри, телевизори и друга презентационна техника.
Финансиране – закупуване на материали за изработване на украса и декори, закупуване на материали за провеждането на уъркшоп стаите, закупуване на костюми за пиесата и танците, закупуване на продукти за храна и напитки.

Финансово описание на проекта:

- Материали от Университетска печатница:

300 бр. програми, двустранен печат (черно-бял), формат А5
250 бр. флаери, едностранен печат (цветен), гланцирана хартия, формат А6
50 бр. официални покани, двустранен печат (черно-бял), картон, формат А5
30 бр. плакати с рекламна цел, едностранен печат (цветен), формат А2
20 бр. менюта за стая “Чайна”, едностранен пречат (цветен), ламинирани, формат А5
50 бр. шаблони за украси за стаи „Чайна“ и „Ракуго“, едностранен печат (цветен), формат А4
200 бр. анкетни формуляри за стая „Аниме и Манга“, едностранен печат (черно-бял), формат А4
150 бр. плакати за стая „Аниме и Манга“, едностранен печат (цветен), формат А4
Ламиниране на 10 листа А4
Печат на банер – Широкоформатен печат, Ламиниран винил

- Материали за обща украса:

6 бр. Коледни лампички, LED, 3 м (9.50 лв. на брой) – 57 лв.
2 бр. Гирлянд соларни цветни лампи (15.90 лв. на брой) – 31,80 лв.
1 бр. Фенер LED гирлянд – 58 лв.
6 бр. Цветен гирлянд (4 лв. на брой) – 24 лв.
3 пакета ароматни пръчици (1.49 лв. на пакет) - 4.47 лв.
4 бр. изкуствен пролетен клон (14.40 лв. на брой) - 57.60 лв.
ОБЩО: 232, 87 лв.

- Материали за стая “Калиграфия”

3 бр. малки калиграфски четки Сайхицу 小筆 (10,61 лв. на брой) – 31,83 лв.
2 пакета по 1000 листа японска калиграфска хартия Ханши半紙(29,50 лв. на брой)– 59 лв.
ОБЩО: 90,83 лв.

- Материали за стая “Обаке”

5 ролки хартиено тиксо (2 лв. на брой) - 10 лв.
15 ролки Алуминиево фолио (3 лв. на брой) – 45 лв
40бр. Черни торби за боклук 60л (1,75 лв на брой) – 70 лв.
5 ролки бинт 8см (3,50 лв на брой) – 17,5 лв.
500гр Изкуствена кръв – 25 лв.
1 кутия тебешир – 2 лв.
1 бр. Малка черна дъска – 10 лв.
10 бр. Спринцовки 50 мл – 3 лв.
5м Бял плат – 60 лв.
3 бр. Перуки /дълги, черни/ (30 лв. на брой) – 90 лв.
4 бр. Бели блузи (10 лв. на брой) – 40 лв.
1 кутия Бяла боя за лице – 12 лв.
1 кутия Червена боя за лице – 12 лв.
1 кутия Черна боя за лице – 12 лв.
1 тубичка Сценично лепило (spirit gum) – 8 лв.
1 тубичка C-200 – 1 тубичка (500 гр.) – 3 лв.
1 пакет Памук – 1 пакет – 1,50 лв.
1 чифт Бели лещи – 1 чифт – 27 лв.
1 кутия Хирургически ръкавици – 1 кутия – 8 лв.
1 кутия Медицнски маски – 1 кутия – 8 лв.
10 бр. кашона средни (2,50 лв. на брой) – 25 лв
20 бр. кашона големи (5 лв. на брой) – 100 лв.
ОБЩО: 589 лв.

- Материали за стая “Чайна ”

4 LACK Помощна маса 55Х55 бяло от ИКЕА (13 лв. на брой) - 52 лв
6 покривки за маса easycare dark pink 80x80 (11 лв. на брой) – 66 лв
20 възглавници за стол от памук – розови (10 лв. на брой) - 200 лв
3 четки за чаена церемония – пурпурен бамбук – 5 см (25 лв. на брой) - 75 лв
3 лъжици за чаена церемония (11 лв. на брой) - 33 лв
3 чаши за чаена церемония Koharu керамика – 13 см (45 лв. на брой) - 135 лв
3 кутии за чай за чаена церемония (41 лв. на брой) - 123 лв
200 цветни листа А4 – 10.20 лв
5 пакета билков чай (2 лв. на брой) - 10 лв.
5 пакета плодов чай (2 лв. на брой) - 12 лв.
5 пакета черен чай (2 лв. на брой) - 10 лв.
200 гр. матча – 60 лв.
90 бр. яйца - 15 лв.
5 кг. Захар - 5 лв.
7 кг. брашно – 10.50 лв.
600 гр. мед - 6 лв.
2 кг. брашно за кекс - 4 лв.
550 гр. масло - 6 лв.
1 литър мляко - 1.70 лв.
2.5 кг. оризово брашно - 25 лв.
35 гр. сода - 0.20 лв.
500 гр. готварски шоколад - 20 лв.
100 гр. кафе - 8 лв.
10 пакетчета желатин – 5.50 лв.
1 литър бита сметана (животинска) - 9 лв.
2.5 кг. адзуки (такофудс) - 75 лв.
60 мл. соев сос - 2 лв.
1 литър олио - 2.5 лв.
120 гр. картофено нишесте - 2.60 лв.
20 пликчета различни видове захарни пръчици (0,55 ст. На брой) - 11 лв.
100 листа цветна хартия за украса - 10 лв.
3 кутии стреч фолио - 5.50 лв.
1 ролка кухненска хартия – 5 лв
10м Хартия за печене – 3 лв
100 Дървени вилички – 10 лв
100 Кръгли картонени чинии (23 см) – 10 лв
100 броя прозрачни пластмасови чаши 200 мл – 1.20 лв
200 броя салфетки – 5 лв
ОБЩО: 1045 лв

- Материали за стая “Работилничка”

15 пакета дървени плоски пръчки (1,95 лв./п.) – 29,25 лв.
1 пакет декоративни кърфици – (1,20 лв./п.) – 1,20 лв
70 листа оризова хартия А3 (0,40 лв./бр.) – 28 лв.
11 бр. по 1,5 м. хартия с красиви флорални/японски мотиви (3,85 лв./бр) – 42,35 лв.
2 литра Лепило С200 (8,65 лв./бр.) – 17,30 лв.
8 бр. Акварелен картон 1 м. (2,80 лв./бр.) – 22,40 лв.;
15 бр. с плътност 216 г/м2 цветен картон 50х70 см (2,20 лв./бр) – 33 лв.
3 пакета цветна А4 хартия в пастелни цветове (3,99 лв./бр.) – 11,97 лв.
8 бр. Мукава с дебелина 2мм 50 х 70 см (3,20 лв./бр.) – 25,60 лв.
2 пръчки по 1 м за Гохей (1,15 лв./бр) – 2,30 лв
1 пакет бяла А4 копирна хартия (6,99 лв./бр) – 6,99 лв.
4 лепящи ленти „Криейтив“ (6 лв./бр)– 24 лв.
2 бр. малки клещи (6,20 лв./бр) – 12,40 лв.
3 памучни шнура (3,70 лв./бр.)– 11,10 лв.
2 бр. канап (3,61 лв./бр.) – 7,22 лв.
23 бр. А4 листове Филц за ключодържатели (1 лв./бр.) – 23 лв.
Канцеларски материали (тиксо, двойно залепящо и пр.) – 12 лв.
Стиропор – 5,05 лв.
1 тубичка Акрилна спрей боя – 49 лв.
1 тубичка Акрилна боя – 36 лв.
1 комплект Четки за бои – 16,55 лв.
1 комплект Свещи – 10 лв
1 пакет Фалшива паяжина – 20 лв.
ВСИЧКО ОБЩО: 451,18 лв.

- Материали за стая “Аниме и манга”

1 пакет Перманентни маркери Sharpie 28 цвята - 49,90 лв.
1 пакет Сухи пастели Goldfaber Studio Faber-Castell 48 цвята - 27,99 лв.
1 кутия Акрилни бои Lucas 12 цвята - 24,00 лв.
10 бр. Шринк пластмаса А4 Прозрачна (7,80 лв. на брой) - 78 лв.
Декупажно лак/лепило за тишу хартия ARTEPATCH 100мл. - 8.70 лв.
Парче едноцветен плътен зелен плат - памук - 2м на 3м - код на зеления цвят Websafe Color Value: #009933 – 10 лв.
25 пакета закопчалка + халка за ключодържател (1,50 лв. на брой) – 37,50 лв.
ОБЩО: 236, 09 лв.

- Материали за щандове „Ятаи“

5 кг Брашно – 5 лв
50 Яйца – 15 лв
1 пакет Хондаши (Алексфиш) – 34 лв
10 кг Зеле – 10 лв
5 кг Бекон – 50 лв
1 л Олио – 3 лв
3,6 л Окономияки сос (Такофудс) – 60 лв
2 л Японска майонеза (Такофудс) – 44 лв
4 бр Дайкон – 10 лв
2 глави Лук – 1 лв
4 пакета Тофу – 21 лв
500 гр Уакаме (Такофудс) – 20 лв
1 кг Мисо (Такофудс) – 12 лв
500 гр Моркови – 2 лв
1 л Оризов оцет (Такофудс) – 10 лв
1 кг Захар – 1 лв
80 г Матча прах (Алексфиш) – 8 лв
2 кг Бял готварски шоколад – 50 лв
250 г Немско масло – 5 лв
1 л Сладкарска сметана – 10 лв
1 ролка Готварска хартия – 5 лв
1 ролка Прозрачно фолио за храна – 5 лв
100 Картонени чашки (300 мл) – 3 лв
100 Пластмасови сосиери – 4 лв
200 Салфетки – 5 лв
100 Кръгли картонени чинии (23 см) – 10 лв
100 Картонена чиния дълбока правоъгълна (12/7/5 см) – 15 лв
100 чифта Клечки за хранене - 8 лв.
100 Дървени вилички – 10 лв
100 Дървени бъркалки – 2 лв
1 бр Двоен ел. котлон – 60 лв
4 Подноса за сервиране – 30 лв
ОБЩО: 513 лв.

- Материали за стая „Ракуго“
2 фенера (по 4лв на брой) – 8 лв
1 светещ в тъмното маркер – 5 лв
1 картон 70х100 – 2 лв
1 тиксо - 2лв
2 ролки черни чували (2лв на брой) – 4 лв
Постелка за под тип пъзел (1 опаковка с 4 броя) – 25 лв
Чаени свещи 100бр - 6 лв
Общо: 52 лв

- Материали за сценичната част
5 бр. Филц (1 лв./бр.) - 5 лв.
1 метър Пухкав плат - 16 лв.
3 бр. Диадема (2,30 лв./бр.) - 6,90 лв.
4 метра Ластик 0,4см (0,50 лв./м) – 2 лв.
3 комплекта Боя за лице и тяло(бяла,червена,синя) (9,90 лв/бр.) - 29,70 лв.
1 бр. Кимоно бяло тнт - 2,30 лв.
1 бр. Вампирски зъби предни – 8 лв.
1 бр. Диадема цветя – 5 лв.
11 маски за мъжки танц (2 лв на брой) – 22 лв.
7 маски за женски танц (1.50 лв на брой) - 10.50 лв
1 маска различна с уши - 5.50 лв
3 наметала (10лв на брой) – 30 лв
2 броя текстилна боя (7 лв на брой, 50мл) – 14 лв
7 щракащи инструменти за йосакой танц (2 лв на брой) – 14 лв
7 хаппи за йосакой танц (20 лв на брой) – 140 лв
Общо: 310,90 лв

ОБЩО ВСИЧКО: 3502,87 лв.

Партньори на проекта:

Специалността се самофинансира за част от материалите за изработване на украса и декор, както и за символичните награди за викторината, закупени от Япония. Специалността разполага със собствена техника за озвучаване, телевизори и проектори. Студенти ще предоставят собствени конзоли и при нужда – допълнителна озвучителна техника. Японските облекла и аксесоари за стая “юката” и “чайна” ще се заемат от Културния център на Посолството на Япония в Република България, от наличните в специалността, както и от преподаватели, завършили и настоящи студенти на СУ. Не се предвижда друго финансиране освен това, предоставено от Студентски съвет.