Описание на проекта

Описание на проекта:

Международна конференция на най-голямата младежка организация AIESEC (126 държави), която ще се проведе в Турция (Анталия и Кападокия) в рамките на една седмица.

Цели на проекта:

Да се увеличи и подобри обмена на студенти (основна дейност на организацията). Този обмен цели тяхното личностно, професионално и културно развитие и последващото прилагане на нови знания завръщайки се обратно в родната страна. В конкретния случай, представлявайки СУ на конференцията, спектърът от възможности за студентите на СУ за професионален или доброволчески обмен се увеличава значително.
Целта на проекта ще се осъществи чрез различни лекции, workshop-ве, обучения, които ще бъдат проведени от професионалисти. На конференцията ще присъстват представители на 44 страни от цял свят, с които ще може да се обмени ценен опит и да се създадат здрави взаимоотношения, чрез които обменът да се засили и да бъде още по-полезен за студентите.

Задачи на проекта:

1. Workshops - в които делегатите ще могат да развият своите меки умения
2. Разработване на казуси - намиране на решения на реални ситуации и проблеми с цел предотвратяване на такива
3. Презентации от професионалисти в сферата, които са постигнали завидни резултати -> Цел - предаване на опит на делегатите, за да могат да постигнат още по-високи резултати, от което ще благоприятстват студентите по цял свят. (В конкретния случай - студентите на СУ)
4. Разработване и обсъждане на глобалните цели и стратегии за следващите 5 години
5. Програми съобразени с функционалните области на делегатите (Outgoing exchange, Incoming exchange, Finance, Marketing) -> Отново с цел развитието на техните професионални умения и подобряване на резултатите в локалната секция
6. Културни вечери - представяне на културите на всички 44 държави, които ще присъстват -> Цел - културно обогатяване на делегатите, натрупване на нови контакти за развитие на обмена
Дотук е изготвен част от график на заниманията, както и списък на страните. Прикачам ги.

Целева група:

Студентите на Софийски университет. След завръщане от конференция възможностите за пътуване и развитие на младите хора чрез AIESEC SU ще бъдат увеличени чрез завързаните нови контакти (държави) и получените нови знания за подобряване на дейността на локално ниво.

График на проекта:

13.03 - 19.03

Необходими ресурси:

1. такса участие
2. билети за път
3. дневни за 12.03, тогава се предвижда целодневно пътуване до Анталия.
4. дневни за 17ти, тогава се предвижда целодневно пътуване но Кападокия
5. дневни за 18ти и 19ти, тъй като не е осигурена храна, за втората част от конференцията
6. дневни за 20ти, тъй като завръщането в Анталия е на 20ти в 02:00 сутринта, а най-ранния автобус към София е в 19:00 ч.

Финансово описание на проекта:

Покрити разходи от конференцията: настаняване, транспорт между Анталия и Кападокия (17ти и 18ти) и транспорт обратно към Анталия (пристигане 02:00 вечерта на 20ти), храна в периода 13-17.03

Непокрити разходи:
1. такса участие 240 - евро
2. автобусни билети за път
- София - Инстанбул 48.96 лв. и Инстанбул - Анталия 35,23 лв.
- Анталия - София 82,64 лв.
3. дневни за 12.03, тогава се предвижда целодневно пътуване до Анталия - 20 евро
4. дневни за 17ти, тогава се предвижда целодневно пътуване но Кападокия - 20 евро
5. дневни за 18ти и 19ти, тъй като не е осигурена храна, за втората част от конференцията - 40 евро
6. дневни за 20ти, тъй като завръщането в Анталия е на 20ти в 02:00 сутринта, а най-ранния автобус към София е в 19:00 - 20 евро
Прикачам снимки на автобусите също така.

Партньори на проекта:

няма

Файлове: