Описание на проекта

Описание на проекта:

В периода 22-25 юни 2016 г. в гр. Катовице, Полша се провежда Шести световен конгрес на полонистите, в който ще вземат участие изтъкнати специалисти от цял свят. Получих индивидуална покана за участие в него. Организаторите одобриха моя доклад на тема "Концепции за социалните роли на писателя през междувоенното двадесетилетие" и той беше включен в официалната програма на научния форум (в прикачения файл е включена програмата на съответната секция). Освен мен, групата представители на Софийски университет включва още преподавателите проф. д-р Калина Бахнева и гл. ас. д-р Жана Станчева.

Цели на проекта:

Целта на настоящият проект е да представи не само работата на докторанта, но и актуалното състояние и постиженията на софийската полонистика пред едни от най-авторитетните представители в тази научна област. Участието в конференцията дава възможност за установяване на контакти с колеги от полски и други чуждестранни университети, които биха могли да се превърнат в основа за бъдещи съвместни инициативи.
През академичната 2014-2015 г. осъществих студентска мобилност по програма "Еразъм+" в Силезийския университет в Катовице, където специализирах в Института за полска литература "Ирениуш Опацки". В рамките на конференцията ще имам възможност отново да се срещна с колегите, докторанти и преподаватели, с които поддържам професионални връзки.
Участието в най-важния международен полонистичен форум ще ми даде възможност да се запозная с актуалните тенденции в изследванията върху полската литература и култура.
Пътуването до Полша за мен е свързано и с възможността да набавя нови научни трудове, издадени през последната година, необходими, както за личните ми изследвания, така и работата на студенти от специалност "Славянска филология", на които преподавам.

Задачи на проекта:

Подготовка на доклад и Power Point презентация. Темата на доклада е свързана с темата на докторската дисертация, която подготвям. Докладът ще бъде изнесен на полски език.
Пътуване до гр. Катовице, Полша.
Изнасяне на доклад. Участие в работата по секции и в организираните в рамките на конгреса кръгли маси.

Целева група:

Целевата публика са представители на международната академична общност на полонистите, преподавателите и студентите от Силезийския университет в гр. Катовица, Полша.

График на проекта:

Подготовка на доклада - май/юни 2016 г.
Отпътуване от София, България - 20 юни 2016 г.
Пристигане в Катовице, Полша - 21 юни 2016 г.
Участие в официалното откриване на конференцията - 22 юни 2016 г.
Работа по секции и кръгли маси в рамките на конференцията - 22-25 юни 2016 г.
Изнасяне на доклада - 24 юни 2015 г.
Отпътуване от Катовице, Полша - 26 юни 2015 г.
Пристигане в София, България - 27 юни 2015 г.

Необходими ресурси:

Пътуване до Катовице, Полша за един човек за срок от 17 дни.
Такса за участие в конгреса.

Финансово описание на проекта:

Поради високите цени на самолетните билети избрах варианта за пътуване с автобус. Фирма Еколайнс предлага по-евтини билети, но нейните автобуси пътуват във вторник към Полша (пристигане в Катовице в късния следобед) и в събота сутринта към България, във връзка с което бих изпуснала част от събитията, предвидени в програмата на конференцията. Затова се спрях на офертата на фирма Туринг.
Двупосочен билет София - Катовице - София - 275 лв.

Такса за участие в конференцията - 30 евро

Партньори на проекта:

Организаторите на Шестия световен конгрес на полонистите покриват разходите за 3 нощувки на участниците в рамките на конференцията.

Файлове: