Описание на проекта

Описание на проекта:

На 29.03.2019 г. Студентски клуб на политолога към СУ (споменаван по-нататък като СКП) ще отпразнува своята 11-годишнина. СКП е една от най-активните студентски организации в университета, а и в страната. През годините СКП е развивал своята дейност, пряко асоциирайки се с катедра Политология, с което е целял издигането на престижа на специалността и университета. От създаването му през 2008 г. до днес задачата на Клуба е да развива и утвърждава личните и организационни качества на студентите по политология, както и на асоциираните членове от други специалности и университети. Желаем да отбележим годишнината с неформален коктейл във фоайето на Аулата на СУ. По време на коктейла ще представим и новия Управителен съвет на СКП с цел по-голяма публичност и осъществяване не непосредствена връзка между нашите партньори и новото ръководство.

Цели на проекта:

- Създаване на приятна и спокойна обстановка, в която да отбележим годишнината на клуба.
- Да се отбележи успешното развитие на СКП и да се съберат активни и асоциирани членове на Клуба, преподаватели от катедра Политология, партньори, други клубове към СУ и студенти с интерес в областта на политическите науки.
- Сплотяване на студентските организации, които се стремят към получаване на по-добра квалификация в различните социални науки, в сферата на които работят, както и създаването на предпоставки за съвместни дейности със СКП. Не на последно място, да се създадат предпоставки за взаимно запознаване с дейностите на организациите и намиране на общи цели между тях.
- Добиване на публичност на новото ръководство на СКП.
- Създаване на връзка между студентите и реализирали се вече експерти.

Задачи на проекта:

Популяризиране на СКП и дейността му, отвърждаване на добрите отношения със Студентски съвет при СУ и други организации и личности, които са помагали на СКП през годините.

Целева група:

Целева група на проекта са както настоящи и бивши студенти, така и настоящи и бивши преподаватели от специалност Политология към Софийски университет, студенти с интерес в областта на политическите науки, които не са от катедра Политология, неправителствени организации и фондации, с които Клубът има съвместни дейности. Клубове от Софийски и други университети, опериращи в сферата на социалните науки. Социологически и други агенции, които предоставят възможности за стажове и развитие на студентите по Политология. Целим с дейността си да достигнем до възможно най-много хора, които имат интерес към политическите науки. Броя на очакваните гости – между 90 и 100 души.

График на проекта:

За начален час на събитието, най-вероятно ще сложим 18:00 без да залагаме краен час.Представянето на новия Управителен съвет ще се случи малко преди 19:00, за да са пристигнали всички гости. Предвидено е време за кратки изказвания на новия и стария председател, както и на други гости, при желание от тяхна страна.

Необходими ресурси:

Необходимо ще ни е да запазим фоайето пред Аулата на СУ. Необходими ще ни бъдат маси тип „Щъркел“, може би и колона, от която да звучи музика за фон.

Финансово описание на проекта:

Ориентировачно:
Кетъринг- 1000 лв.
Листовки и плакати 11 години СКП- 150 лв (те служат на Клуба през цялата година за множеството събития, на които учатваме или организираме).
20 броя плакати, 150 броя листовки.
Значки СКП – (ако излязат над 100 лв няма нужда от тях.)
100-120 броя значки.

Партньори на проекта: