Описание на проекта

Описание на проекта:

Екипът на секцията на Международната асоциация на студентите по история (ISHA) София в ИФ на СУ "Св.Климент Охридски" организира публична лекция и дискусионна кръгла маса с участие на преподаватели от университета, учени от други институции (РИМ-София, НАИМ, БАН и др.) и студенти и докторанти на тема "Елинистическата епоха на Балканите".
Сайт на секцията в София: https://ishasofia.wordpress.com/
Сайт на международната асоциация ISHA - International https://isha-international.org/

Цели на проекта:

Мероприятието ще бъде организирано под наслов 30 години ISHA София, събитие. Ще бъде поканен Доц. Воислав Саракински от Скопския университет "Св. св. Кирил и Методий".Той е световно признат учен в своята сфера и присъствието му ще привлече доста голям интерес. Също така ще укрепи връзките между двата университета допълнително. Поканата е като отговор на подобно мероприятие, организирано от него, когато бяха поканени преподаватели от катедра Стара история, Тракология и Средновековна история с цел изнасяне на подобни лекции в Скопие миналата година. Събитието премина доста успешно и се опитваме да отговорим подобаващо. По този начин ще работим и за популяризацията на работата на студентите секцията на ISHA София, Студентския съвет, укрепване на международните и междуинституционални връзки на ИФ на СУ и Университета като цяло. Ще има възможност да се обсъдят и други подобни бъдещи инициативи както и по-голяма студентска аудитория да се запознае с проблематиката, свързана с Античната история на Балканския полуостров. Осъществяването на проекта ще доведе до издигане на престижа на Исторически факултет и Софийския университет, както и популяризиране на българското културно-историческо наследство на международно ниво.

Задачи на проекта:

- Организиране на публична лекция на доц. Саракински
- Организиране на Кръгла дискусионна маса с водещ доц. Саракински и преподаватели от ИФ на СУ и специалисти от РИМ-София
- Организиране на културна програма за гостуващия преподавател (посещения на музеи, университетската библиотека и екскурзия в София).

Целева група:

Студенти, докторанти и преподаватели от СУ "Св. Климент Охридски". Специалисти от РИМ-София, БАН и НАИМ. Лекцията и кръглата маса ще бъдат отворени за посещение.

График на проекта:

- 14.02.2019 - Кандидатстване за финансиране към Студентски съвет чрез проект;
- 18.03 - 28.03.2019 - Организационни дейности
- 28.03.2019 г. - 12-14:00 ч. - пристигане и посрещане на доц. Воислав Саракински
- 18:30 - 20:00 ч. - Публична лекция на доц. Воислав Саракински (23 аудитория, Ректорат); дискусия
- 20:30 ч. - Вечеря
- 29.03.2019 г. - 10:00 - 18:00 - Разходка в София; Посещение на библиотеките на СУ и експозицията на РИМ-София, посещение на НАИМ.
- 18:00-20:00 - Кръгла дискусионна маса: РИМ - София (пл. "Бански 1", залата ще се доуточни).
- 20:00 ч. - вечеря, свободна програма
- 30.03.2019 г. - Изпращане надоц. Воислав Саракински

- 1-13.04.2019 г - Отчет

Необходими ресурси:

Финансови - уточнение по-долу.
Зали за провеждане на мероприятието. Мултимедия и озвучение.
Промоционални материали за събитието - плакати, брошури. Промоционални материали за дейсността на Студентски съвет и ИФ на СУ.

Финансово описание на проекта:

Промоционални материали:

Плакати(цветни, А3) - 15 бр. - 24,00 лв. (Mania Print)
Брошури (черно-бели, А5, двустранно) - 150 бр. - 18,00 лв. (Mania Print)
Рекламни тефтери на СУ и СС - 30 бр.

Обща сума - 42,00 лв.

Партньори на проекта:

Катедра "Стара история, Тракология и Средновековна обща история", ИФ на СУ "Св.Климент Охридски" Регионален Исторически Музей -София - осигуряване на зала за провеждане на кръглата маса на територията на музея и специалисти, които да участват в организирането на кръглата маса.