Описание на проекта

Описание на проекта:

За поредна година Комисия по връзки с обществеността при Студентски съвет си залага като цел да зарадва академичната общност на Софийски университет по случай Баба Марта. За тази година сме предвидили мартеници - стикери, които предизвикаха истински фурор миналата година и свършиха за отрицателно време, и се надяваме успеха им да се повтори. Този път ще добавим и мартеници - гривни, за всички, които предпочитат малко по-традиционния подход към този празник.

Цели на проекта:

Основната цел на проекта е да се популяризира Студентски съвет и дейността му чрез раздаването на мартеници и отбелязването на 1 март.

Задачи на проекта:

-популяризиране на дейността на Студентски съвет

Целева група:

Цялата академичната общност на Софийски университет.

График на проекта:

-представяне на проекта и защита пред УС на СС - 20.02.2019
-поръчване на материали от Серпентина - до 25.02.2019
-изработка на стикерите от фирмата - до 28.02.2019
-изпълнение на проекта - 01.03.2019

Необходими ресурси:

Финансови ресурси за закупуването на 3000 броя стикери, 2000 броя малки мартенички и 100 броя големи мартеници. Човешки ресурс за раздаването на стикерите и гривните по факултети и в Ректората.

Финансово описание на проекта:

3000 стикера - по оферта от фирмата по ЗОП - "Серпентина";
2000 броя малки мартенички, тип "гривна" - по чл. 20, ал. 5 от ЗОП;
100 броя големи мартеници за академичния състав на Софийски университет - по чл. 20, ал. 5 от ЗОП.

Партньори на проекта:

Няма.